Nová studie kontroly kompetence progenitorů v myší sítnici

29. 3. 2021 Oznámení

Výzkumné skupiny Z. Kozmika a J. Pačese ve své nejnovější publikaci ukazují zásadní roli genů Meis1 a Meis2 jako regulátorů buněk, které organizují prostorové domény při vývoji sítnice oka u obratlovců, konkrétně zónu řasnatého okraje, optický disk a oblast, která obsahuje progenitorové buňky.


Výzkumné skupiny Z. Kozmika a J. Pačese ve své nejnovější publikaci ukazují zásadní roli genů Meis1 a Meis2 jako regulátorů buněk, které organizují prostorové domény při vývoji sítnice oka u obratlovců, konkrétně zónu řasnatého okraje, optický disk a oblast, která obsahuje progenitorové buňky.

Geny homeoboxu Meis řídí schopnost progenitorů v sítnici

Autor: Naoko Dupačová, IMG

Kontakt:

RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.,
tel.: 296 442 110, e-mail: zbynek.kozmik@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/vyzkum/zbynek-kozmik/

Více informací v publikaci – www.pnas.org.

Sdílet tento příspěvek