Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti k navrhování projektů pokusů (VŠ pracovníci)

  • Termín: 6. 12. 2021 - 10. 12. 2021  |  08:30 - 17:00
  • Místo: Budova IMG

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířat


 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 , na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířatech).

  • Kurz bude probíhat prezenční formou.
  • Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.
  • Kurzovné 5000 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 30. 11. 2021 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Kurz bude vyučován v češtině a je určený lékařům, veterinární lékařům a osobám s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, pokud se během studia nebo postgraduálního studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  • Spolu s přihláškou je nutné zaslat kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání, případně vzdělání potřebného pro účast na kurzu dle zákona č. 246/1992

 

přihláška Přihláška standardní kurz navrhování pokusů (VŠ)

 

Termín pro podání přihlášky: 20. 11. 2021

 

Kontakt na pořadatele:

e-mail: animal-courses@img.cas.cz,
tel.: 775 779 606