Mikroskopické metody v biomedicíně 2021 – ZRUŠENO

  • Termín: 22. 11. 2021 - 26. 11. 2021
  • Místo: Budova IMG

Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie.


 

Vážení účastníci kurzu Mikroskopické metody v biomedicíně 2021,
s velkou pečlivostí sledujeme komplikovanou a prudce se zhoršující epidemickou situací Covid-19. Bohužel jsme z důvodu velmi negativního vývoje epidemie a zpřísňujících se protiepidemických a hygienických opatření nuceni přistoupit ke zrušení konání kurzu v plánovaném termínu 22.-26.11.2021 a termín (zatím neupřesněný) odložit až na jarní měsíce roku 2022. Věříme, že to už bude situace stabilizována a bude možné kurz bezpečně a plnohodnotně uspořádat.

 

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne.

Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie. Program kurzu je každoročně aktualizován tak, aby odrážel nové trendy v oboru světelné mikroskopie.

Náplní kurzu jsou obecné metody a základní přístupy v mikroskopii, ale také nejmodernější techniky, jako je superrezoluční mikroskopie, rychlé konfokální snímání pomocí mikroskopie rotujícího disku nebo light sheet mikroskopie a zobrazování celých živých organismů.

Kurz je určen především pro doktorandy a mladé vědce v biomedicínském oboru. Řada doktorských komisí tento kurz počítá jako plnění studijních povinností studenta. Kurz bude vyučován v angličtině.

Předmětem kurzu je úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi. Přednášky i praktická cvičení jsou vyučovány odborníky a vědci z oboru nebo odborníky z předních mikroskopických firem.

 

program (anglicky) program

 

 

Bližší informace najdete na stránkách kurzu – www.microscopytraining.eu.

 

Těšíme se na Vaši účast!
S pozdravem,
Organizátoři

 

 

logo-czech-bioimaginglogo-msmt