Průběžné oponentní řízení projektu LTC 20024

  • vydáno: 20. 1. 2022

Dovolujeme si Vám oznámit, že v pátek 21. 1. 2022 od 10:00 hod. se uskuteční průběžné oponentní řízení projektu COST INTER-EXCELENCE, LTC 20024 „Zapojení jaderných fosfoinozitid obsahujících struktur v genové expresi“.

Řešitel: Prof., RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Oponentní řízení proběhne on-line formou prostřednictvím aplikace Zoom – https://cesnet.zoom.us.