Podcast – Petr Svoboda: Vědecká etika

12. 3. 2022 IMG v médiích

Rozhovor Olgy Ryparové s Petrem Svobodou o vědecké etice, falzifikaci výsledků a etických komisích na vědeckých institucích.


Dodržovat základní etická pravidla a být poctivý.

Může to být ve vědě jednoduší? Přesto dochází v akademickém prostředí k podvodům, jako jsou vymyšlené výsledky, umazaná data, která se nehodí, nebo okopírované práce.

V rozhovoru se bavíme o 3 typech prohřešků – falsifikaci, fabrikaci a plagiátorství.

Podcast Olinium sledujte na vaší oblíbené podcastové platformě.

Sdílet tento příspěvek