Prodlužovací kurz pro navrhování projektů pokusů (VŠ pracovníci)

  • Termín: 20. 4. 2022  |  08:30 - 15:45
  • Místo: IMG, Vídeňská 1083, Praha 4 (budova F)

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířatech dle §15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


Kurz bude probíhat prezenční formou. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

  • Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířatech dle §15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kurzovné 1600 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 15. 4. 2022 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Stávající osvědčení o odborné způsobilosti musí být platné v den konání kurzu.
  • Kurz proběhne prezenční formou, podrobné informace obdržíte před konáním kurzu.
  • Kurz bude v českém jazyce.

Vyplněnou přihlášku společně s kopií platného osvědčení zasílejte na adresu: animal-courses@img.cas.cz

 

přihláška Přihláška prodlužovací kurz navrhování pokusů (VŠ)

 

Termín pro podání přihlášky: 8. 4. 2022

 

Kontakt na pořadatele:

e-mail: animal-courses@img.cas.cz,
tel.: 775 779 606