Ústav molekulární genetiky AV ČR oslavil 60 let od založení

3. 6. 2022 Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 26. a pátek 27. května 2022 oslavil Ústav molekulární genetiky AV ČR 60 let od svého vzniku. Oslavy výročí byly spojeny s dvoudenní výroční konferencí a bohatým doprovodným programem.


Historie IMG se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku 1953 Milan Hašek, spoluobjevitel imunologické tolerance. V roce 1962 byl založen Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG), jehož ředitelem byl až do roku 1970 právě Milan Hašek.

Dárkový hrnek k 60. výročí IMG, který obdrželi všichni zaměstnanci

V roce 1976 byl ÚEBG spojen s několika biochemickými laboratořemi ÚOCHB a přejmenován na Ústav molekulární genetiky ČSAV (IMG). Ředitelem IMG se stal Josef Říman (pozdější dlouholetý předseda ČSAV) a zůstal jím do roku 1991. Od té doby se hlavním tématem ústavu stala molekulární biologie, avšak pokračovaly i dřívější tradiční směry (imunogenetika, retrovirologie, nádorová imunologie), které však také stále více přecházely na molekulární úroveň. Mezi výraznými úspěchy z jinak obtížných 70. a 80. let lze uvést např. spoluobjevení reverzní transkriptázy (Josef Říman), objev virogenie (Jan Svoboda) či sekvenování jednoho z prvních virových genomů (Václav Pačes).

Po roce 1989 pokračoval na ústavu trend posilování molekulárně biologických přístupů k řešení tradičních i nově zaváděných problematik. Ředitelem byl Jan Svoboda (1991-1999) a poté Václav Pačes (1999-2005). V roce 2004 se začala v krčském areálu AV stavět nová budova ústavu, ve které se po dokončení počátkem roku 2007 (konečně poprvé v historii) shromáždila velká většina pracovníků IMG. Po zvolení V. Pačese předsedou Akademie věd České republiky se v roce 2005 stal ředitelem Václav Hořejší.

V roce 2015 byla ve Vestci dokončena a kompletně vybavena budova centra BIOCEV, ve které od roku 2016 sídlí několik výzkumných skupin IMG a národní výzkumná infrastruktura České centrum pro fenogenomiku. Ve stejné době začaly pracovat další dvě výzkumné infrastruktury, CZ-OPENSCREEN a Czech-BioImaging, které hostují v krčské části IMG. V květnu 2017 se stal ředitelem Petr Dráber. V té době ústav zahrnoval centrální část v krčském areálu a tři detašovaná pracoviště, ve Vestci (v rámci projektu BIOCEV), v Praze – Dejvicích a v Kolči.

Oslava 60. výročí vzniku ústavu spojená s prezentací aktuálních výsledků výzkumných skupin IMG kulminovala přednáškou Václava Pačese o historii a vývoji Akademie věd a IMG. V souvislosti s významným životním jubileem V. Pačese a na počest jeho působení v čele IMG a Akademie věd ČR byl vedle hlavní budovy IMG zasazen nový strom. Na všechny zaměstnance IMG na závěr čekalo malé překvapení ve formě dárkového hrníčku s tematickou grafikou k 60. výročí.

Fotogalerie 

Kontakt pro média

Mgr. Petr Solil

Ke stažení

Sdílet tento příspěvek