Prodlužovací kurz pro provádění pokusů na pokusných zvířatech (SŠ pracovníci)

  • Termín: 19. 9. 2022  |  8:00 - 15:45
  • Místo: IMG, Vídeňská 1083, Praha 4 (budova F)

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.


Kurz bude probíhat prezenční formou. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

  • Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat dle §15e odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kurzovné 1600 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 15. 9. 2022 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Stávající osvědčení o odborné způsobilosti musí být platné v den konání kurzu.
  • Kurz proběhne prezenční formou, podrobné informace obdržíte před konáním kurzu.
  • Kurz bude v českém jazyce.

Vyplněnou přihlášku společně s kopií platného osvědčení zasílejte na adresu: animal‑courses@img.cas.cz.

Termín pro podání přihlášky: 2. 9. 2022

Kontakt na pořadatele:
e-mail: animal-courses@img.cas.cz
tel.: 775 779 606