Prodlužovací kurz pro provádění pokusů na pokusných zvířatech (SŠ pracovníci)

  • Termín: 19. 9. 2022 | 08:00 - 15:45
  • Místo: ÚMG AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4, budova F

Kurz bude probíhat prezenční formou. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

  • Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat dle §15e odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kurzovné 1600 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 15. 9. 2022 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Stávající osvědčení o odborné způsobilosti musí být platné v den konání kurzu.
  • Kurz proběhne prezenční formou, podrobné informace obdržíte před konáním kurzu.
  • Kurz bude v českém jazyce.

Vyplněnou přihlášku společně s kopií platného osvědčení zasílejte na adresu: animal-courses@img.cas.cz

 

přihláška Přihláška prodlužovací kurz provádění pokusů (SŠ)

 

Termín pro podání přihlášky: 2. 9. 2022

 

Kontakt na pořadatele:

e-mail: animal-courses@img.cas.cz,
tel.: 775 779 606