Národní institut virologie a bakteriologie pomůže zvládnout budoucí epidemie

22. 6. 2022 Tiskové zprávy

28 vědeckých týmů z Akademie věd ČR (včetně 2 týmů z IMG) a několika vysokých škol vytvoří robustní výzkumnou síť – nově vznikající Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB).


Výzkum NIVB se bude soustředit na tři hlavní oblasti. První je studium interakcí mezi viry či bakteriemi a hostiteli, tedy například porozumění mechanismům, jak se viry a bakterie v infikovaných organismech množí a jak způsobují onemocnění. Druhou oblastí je studium imunitní odpovědi napadeného organismu, vrozené a získané imunity proti patogenům. Třetí oblastí je pak výzkum a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním.

Za IMG se zapojí tým Ondřeje Štěpánka, který se bude zabývat rolí T-lymfocytů v imunitě proti virovým a bakteriálním infekcím a diverzitou paměťových buněk, které hrají důležitou roli při reinfekci a mohou být cíleny při vývoji vakcín.

Druhým zapojeným bude tým Jiřího Hejnara, který bude řešit problematiku interakcí virů s hostitelskou buňkou a také mechanismy přirozené protivirové imunity u ptáků, zejména pak drůbeže, u které byla objevena řada genů dosud považovaných za evolučně ztracené.

Do projektu, financovaného částkou 1,3 miliardy korun z prostředků EU, se zapojí skupiny nejen z Akademie věd ČR, ale také z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci.

NIVB Institutes Logos

Odborný kontakt: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
PR IMG:

No data.

Zdroj a celá tisková zpráva na webu Akademie věd ČR.

Sdílet tento příspěvek