Kurz ochrany zvířat k získání osvědčení pro SŠ + praktická část

  • Termín: 3. 10. 2022 - 7. 10. 2022  |  8:00 - 18:00
  • Místo: IMG, Vídeňská 1083, Praha 4 (budova F)

Kurz odborné přípravy, včetně praktické části, pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů pro SŠ pracovníky.


Kapacita kurzu již byla naplněna.

Kurz bude probíhat prezenční formou. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

  • Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 2 písmeno b), c), d) zákona č. 246/1992 , (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat).
  • Praktická část je zaměřená na základy manipulace a označování zvířat, aplikace injekcí, odběr krve a anestezii hlodavců. Dále také na chov Dánia pruhovaného, přípravu ryb ke tření, rozpoznání pohlaví, tření ryb, práci s embryi pod lupou a odběrem vzorků pro genotypování.
  • Kurzovné 5 900 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 29. 9. 2022 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Kurz proběhne prezenční formou, podrobné informace obdržíte před konáním kurzu.
  • Kurz bude v českém jazyce.
  • Celkový počet míst je limitovaný.

Vyplněnou přihlášku společně s kopií platného osvědčení zasílejte na adresu: animal‑courses@img.cas.cz.

Termín pro podání přihlášky: 21. 9. 2022

Kontakt na pořadatele:
e-mail: animal-courses@img.cas.cz
tel.: 775 779 606