Radislav Sedláček získal Cenu Františka Běhounka

13. 12. 2022 Oznámení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. udělil v letošním roce dvěma vědcům významné ocenění za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací v projektech evropské spolupráce. Jedním z oceněných byl PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček z Oddělení transgenních modelů nemocí.


Radislav Sedláček

Cenu Františka Běhounka uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2012 výzkumným pracovníkům, kteří během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Slavnostní předání Ceny Františka Běhounka 2022 se uskutečnilo v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR dne 12. prosince 2022.

Podrobnosti o slavnostním předávání cen – www.msmt.cz.

Sdílet tento příspěvek