IMG konference a ocenění nejlepších publikací

30. 5. 2023 Tiskové zprávy

25. – 26. května 2023 se uskutečnila v prostorách IMG v Krči tradiční ústavní konference. Po přednáškové části programu následovalo celoústavní shromáždění zaměřené na vědeckou práci na IMG a ocenění nejlepších publikačních výsledků za rok 2022.


Cena ředitele Ústavu molekulární genetiky (IMG) je prestižním oceněním vynikajících výsledků a přínosů autorských týmů IMG v oblasti vědeckého zaměření ústavu.

“Tato cena navazuje na přání bývalého ředitele IMG Josefa Římana, aby finanční prostředky z jeho pozůstalosti byly použity na ocenění jednotlivců a/nebo vědeckých týmů, kteří dosáhli nových a zásadních vědeckých poznatků v rámci své výzkumné činnosti během každého kalendářního roku,” říká současný ředitel IMG Petr Dráber a dodává: “Díky finanční podpoře z pozůstalosti Josefa Římana jsme každoročně schopni ocenit tři nejlepší publikace, které významně přispěly k pokroku a rozvoji oboru molekulární biologie.”

Výsledky

Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 3. místo: Hana Hanzlíková, Zuzana Cihlářová
První autorka Zuzana Cihlářová (vlevo) a korespondenční autorka Hana Hanzlíková (uprostřed) při slavnostním předávání ceny za třetí nejlepší publikaci IMG v roce 2022.

V roce 2022 se na třetím místě umístila publikace z laboratoře Hanky Hanzlíkové: „BRAT1 links Integrator and defective RNA processing with neurodegeneration“, publikovaná v Nature Communications.

Druhé místo získala laboratoř Petra Svobody za publikaci: „Structural and functional basis of mammalian microRNA biogenesis by Dicer“, publikovaná v Molecular Cell.

Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 2. místo: Petr Svoboda, Josef Pasulka
První autor Josef Pasulka (vlevo) a korespondenční autor Petr Svoboda (uprostřed) při slavnostním předávání ceny za druhou nejlepší publikaci IMG v roce 2022.
Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 1. místo: Ondřej Štěpánek
Korespondenční autor vítězné publikace Ondřej Štěpánek při slavnostním předávání ceny o nejlepší publikaci IMG v roce 2022.

A konečně, první místo bylo uděleno laboratoři Ondřeje Štěpánka za publikaci: „Unique roles of co-receptor-bound LCK in helper and cytotoxic T cells“, publikovanou v Nature Immunology.

Slovo ředitele

Ředitel ústavu se ve svém příspěvku věnoval především problematice podmínek vědecké práce na IMG. V úvodu se zmínil o 70-ti letech od zveřejnění publikace zakladatele našeho ústavu Milana Haška o vegetativní hybridizaci, která byla jedním ze základních kamenů objevu získané imunologické tolerance; tento objev byl v roce 1960 oceněn Nobelovou cenou, bohužel jen F. M. Burnetovi a P. Medawarovi.

Dále se zaměřil na laboratorní deníky a skladování výzkumných dat na IMG. Zmínil, že tato problematika byla na IMG zmapována v rámci dotazníkového šetření, které ukázalo velkou heterogenitu v této oblasti. Zdůraznil význam využívání elektronických laboratorních deníků (ELN) a jejich úlohy při uplatňování principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable a Reusable) v rámci výzkumných dat.

Informoval o probíhající diskusi na úrovni Centra pro transfer technologií AV ČR (CETTAV), vedení IMG a vedení infrastruktury CZ-OPENSCREEN ohledně ELN a o možnostech tvorby vlastního ELN-IMG. V další části informoval o několika nejlepších výsledcích IMG v roce 2022 a udělil ocenění za tři nejlepší publikace za toto období.

V závěrečné části poděkoval všem zaměstnancům za kooperativní přístup k řešení všech pracovních úkolů a za účast na shromáždění a konferenci. Zdůraznil, že covidová pandemie vedla k přesunu celoústavní konference spojené s večírkem na konec května. Vzhledem k pozitivním ohlasům budeme v této tradici pokračovat i v dalším roce. 

Galerie

Sdílet tento příspěvek