Mikroskopické metody v biomedicíně

  • Termín: 16. 10. 2023 - 20. 10. 2023
  • Místo: Budova IMG

Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie.


Program kurzu je každoročně aktualizován tak, aby odrážel nové trendy v oboru světelné mikroskopie.

Náplní kurzu jsou obecné metody a základní přístupy v mikroskopii, ale také nejmodernější techniky, jako je superrezoluční mikroskopie, rychlé konfokální snímání pomocí mikroskopie rotujícího disku nebo light sheet mikroskopie a zobrazování celých živých organismů.

Předmětem kurzu je úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi. Přednášky i praktická cvičení jsou vyučovány odborníky a vědci z oboru nebo odborníky z předních mikroskopických firem.

Kurz je určen především pro doktorandy a mladé vědce v biomedicínském oboru. Řada doktorských komisí tento kurz počítá jako plnění studijních povinností studenta. Kurz bude vyučován v angličtině.

Více informací – https://course.img.cas.cz/mmib/.