Prof. Pavel Hozák oceněn medailí Wilhelma Bernharda

26. 6. 2023 Tiskové zprávy

Od pondělí 19. června do pátku 23. června 2023 proběhl v Posluchárně Milana Haška na IMG v Praze 27. workshop Wilhelma Bernharda o buněčném jádře (WBW 2023).


Na pondělním zahajovacím ceremoniálu byl vedoucí Laboratoře biologie buněčného jádra, IMG, prof. Pavel Hozák, oceněn medailí Wilhelma Bernharda. Toto prestižní ocenění je udělováno každé dva roky za mimořádné výsledky, pokrok a vývoj v oblasti výzkumu buněčného jádra. Recipient je z předem nominovaných kandidátů a kandidátek volen Mezinárodním výborem Wilhelma Bernharda, který je složen z vědců a vědkyň z 16 členských států.

Slavnostní udělení Medaile Wilhelma Bernharda 2023

Prof. Hozák byl v mnoha ohledech inovátorem ve svém výzkumu buněčného jádra, které ukrývá naše geny. Tato bádání byla velmi důležitá, protože napomohla k vysvětlení některých základních principů genové regulace a dysregulace u onemocnění”, říká Dr. Vassetzky, člen Mezinárodního výboru Wilhelma Bernharda, který Prof. Hozáka účastníkům letošního Workshopu představil jako recipienta medaile pro rok 2023.

Ocenění mladé vědkyně 2023

Další badatelce z IMG, tentokrát vedoucí oddělení dynamiky genomu, Haně Hanzlíkové, Ph.D, byla ve čtvrtek udělena Cena pro mladé vědce za přínos v oblasti studia DNA damage response (DDR) a molekulární biologie RNA.

Stručná historie Wilhelm Bernhard Workshopů

Rozštěpení ve vědeckém bádání mezi Východem a Západem způsobený z velké části Železnou oponou byl pro Wilhelma Bernharda a další zakládající vědce prvotním impulsem k tomu, aby přišli s myšlenkou mnohonárodního, multidisciplinárního setkání. Vůbec první Wilhelm Bernhard Workshop (WBW) se uskutečnil roku 1969 v Liblicích v Československu, mimo jiné za účasti prof. Karla Smetany st., který tento týden v Praze předal medaili Wilhelma Bernharda prof. Hozákovi.

Setkání WBW si kladou za cíl reprezentovat různé výzkumné přístupy nejpoužívanější ve studiích struktury buněčného jádra, funkcí a jejich vztahů, a od té doby se konají v různých státech, pokaždé s mezinárodní účastí.

Z dlouhodobého hlediska WBW cílí na zlepšení vědeckých poznatků v oblasti výzkumu buněčného jádra a snaží se přispět k vědeckému porozumění fungování genomu, vývoje rakoviny, diagnostice a léčbě. Ve vztahu k mladým vědcům je dlouhodou snahou Wïlhelm Bernhard Workshopů především podpořit mladé výzkumnice a výzkumníky, a to nejen finančně, ale I z hlediska zvýšení visibility a poskytnutí prostoru prezentovat výsledky jejich výzkumu širokému mezinárodnímu publiku.

Fotogalerie

Sdílet tento příspěvek