Hana Hanzlíková a David Staněk se stali novými členy prestižní organizace EMBO

4. 7. 2023 Tiskové zprávy

David Staněk s Hanou Hanzlíkovou z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (IMG) se stali novými členy Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO). V prestižní komunitě EMBO je v současné době zastoupeno více než 2000 vědkyň a vědců z celého světa. Letos přibylo 69 nových, z toho 4 z Česka, což je nebývalý úspěch. Celkový počet členů působících v České republice stoupl na 16. Za IMG byli v minulosti zvoleni Jiří Forejt, Petr Svoboda a Václav Pačes.


„Jsem velice rád a vážím si toho, že vědecká komunita, nejlepší kolegové z oboru, vnímají pozitivně naši práci a naše výsledky, kterých moje laboratoř na IMG dosáhla. Zároveň je to závazek do budoucna, abych i nadále přinášel zásadní vědecké objevy,“ říká David Staněk a dodává: „Mé jmenování vnímám také jako ocenění kvalitní vědy, kterou na IMG děláme. Není náhodou, že třetina členů EMBO v České republice pracuje právě na IMG. Molekulární biologie se v České republice rychle rozvíjí a stává se respektovanou v celosvětovém kontextu, což se projevilo i tím, že letos byli hned čtyři noví členové EMBO z České republiky.“

Výzkumná skupina Davida Staňka
David Stanek (nahoře) a jeho výzkumná skupina biologie RNA

David Staněk vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Zabývá se zejména RNA sestřihem, což je jeden ze základních molekulárně biologických dějů. Mutace v genech, které se podílejí na sestřihu DNA, zapříčiňují různé choroby, například retinitis pigmentosa, která může vést ke slepotě.

O jeho výzkumech se více dozvíte například ve videu Akademie věd ČR. Nebo v publikaci RNA – temná hmota v našich buňkách (nakladatelství Academia, edice: Věda kolem nás).

Hana Hanzlíková
Hana Hanzlíková

Hana Hanzlíková vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a obor molekulární a buněčná biologie na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku. Zkoumá poškození DNA u rakoviny a neurodegenerativních nemocí. Pracovala v Anglii, Dánsku nebo ve Švýcarsku. Vede oddělení dynamiky genomu na IMG.

O jejích výzkumech si můžete přečíst mimo jiné zde: Naše věda musí sloužit pacientům. Říká vědkyně, která posunula léčbu rakoviny.

“Je mi velkou ctí být nově zvoleným členem EMBO, což představuje uznání ve světě molekulární biologie. Jako člen EMBO mohu reprezentovat českou vědu a Ústav molekularní genetiky. Otvírají se mi unikátní příležitosti ke spolupráci s dalšími významnými vědci, účasti na prestižních konferencích a workshopech a získávání finanční podpory na výzkumné projekty, což může vést k novým objevům a vědeckému růstu. Mohu se zapojit do sítě kontaktů a diskuzí, které EMBO organizuje, a přispět k rozvoji a propagaci molekulární biologie v Evropě. Moji mentoři, členové EMBO, mě inspirují svou ochotou věnovat mi čas a poskytovat podporu. Velice si toho vážím a děkuji jim za to. Doufám, že svou pozici člena EMBO budu moci využít k tomu, abych podobným způsobem pomáhala jiným vědcům, včetně těch úžasných v mém týmu,” říká Hana Hanzlíková.

EMBO je organizace sdružující molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. Zvolení nových členů oznámila organizace v tiskové zprávě 4. července 2023, oficiálně je přivítá na výročním zasedání v německém Heidelbergu ve dnech 25. – 27. října 2023.

„Tito pozoruhodní vědci a vědkyně odhalili molekulární tajemství života, prohloubili naše chápání zdraví a nemocí a připravují půdu pro další objevy a inovace. Jejich úspěchy posilují zásadní roli, kterou hraje výzkum v oblasti věd o živé přírodě v životě občanů v Evropě i ve světě,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka EMBO Fiona Watt.

Seznam všech členů najdete na webových stránkách EMBO. Členové EMBO například hodnotí žádosti o financování a působí v radě EMBO a odborných výborech.

Zdroj: EMBO / AV ČR

Kontakt pro média

Mgr. Petr Solil
Sdílet tento příspěvek