Kurz ochrany zvířat k získání osvědčení pro VŠ + praktická část

  • Termín: 2. 10. 2023 - 11. 10. 2023  |  8:00 - 17:00
  • Místo: IMG, Vídeňská 1083, Praha 4 (budova F)

Kurz odborné přípravy k získání odborné způsobilosti k navrhování projektů pokusů (VŠ) s volitelnou praktickou části.


Kapacita kurzu již byla naplněna.

Kurz bude probíhat prezenční formou. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

  • Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 2 písmeno a) zákona č. 246/1992  Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířatech).
  • Volitelná praktická část je zaměřená na základy manipulace a označování zvířat, aplikace injekcí, odběr krve a anestezii hlodavců. Dále také na chov Dánia pruhovaného, přípravu ryb ke tření, rozpoznání pohlaví, tření ryb, práci s embryi pod lupou a odběrem vzorků pro genotypování. Tato praktická část není povinná pro úspěšné absolvování kurzu.
  • Kurzovné 5 900 Kč včetně DPH je nutné uhradit nejpozději do 27. 9. 2023 (informace k provedení platby kurzovného obdržíte v rámci potvrzení účasti na kurzu – dříve nehradit).
  • Kurz je určený lékařům, veterinární lékařům a osobám s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, pokud se během studia nebo postgraduálního studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  • Kurz proběhne prezenční formou, podrobné informace obdržíte před konáním kurzu.
  • Kurz bude v českém jazyce.
  • Celkový počet míst je limitovaný.

Vyplněnou přihlášku společně s kopií vysokoškolského diplomu zasílejte na adresu: animal‑courses@img.cas.cz.

Termín pro podání přihlášky: 20. 9. 2023

Kontakt na pořadatele
e-mail: animal-courses@img.cas.cz
tel.: 775 779 606