47. Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 30. 10. 2023 - 10. 11. 2023
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.

Program kurzu

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 43 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: vztah mezi jadernou mikrostrukturou a funkcí, organizace a funkce 3D genomu, retroviry a mobilní elementy, struktura a evoluce lidského genomu, biologie telomer a telomeráz.
RNA: mechanika prokaryotické RNA polymerázy, regulace transkripce a sestřihu RNA, metabolismus a editace tRNA, molekulární mechanismy využívající malé RNA a dsRNA: vrozená imunita/ADAR, obrana genomu.
Bílkoviny: eukaryotická translace, nástroje strukturní biologie, proteomika a proteomy, predikce struktury proteinů, metabolismus proteinů při vývoji a v nádorech.
Buněčná biologie a signalizace: dynamika cytoskeletárních proteinů, mikrotubuly a signalizace, biologie bičíků a řasinek, cytoskeletární organizace a tkáňová mechanika, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, biologie mitochondrií, buněčná biologie lipidů, mechanobiologie buněčného jádra a stárnutí.
Vývojová biologie: přerod vajíčka v zygotu, indukované pluripotentní kmenové buňky a organoidy, Danio pruhované jako modelový systém ve vývojové biologii, srovnávací vývojová biologie, hematopoéza.
Biomedicína – genomika: vzácné genetické varianty u mendelovsky komplexních nemocí, pokročilé sekvenační technologie, epigenetické poruchy a terapie, naváděné nukleázy a jejich využití v biomedicíně.
Biomedicína – nádorová biologie: metabolická propojení v nádorech, chromozomální aberace v nádorových buňkách, metabolismus ADP-ribózy a poškození DNA u lidských chorob, replikace DNA, metabolismus nádorů, odpovědi na poškození DNA a buněčné checkpointy v rakovinné tkáni.
Biomedicína – hematologie a imunologie: prozánětlivé cytokiny u autoimunitních chorob, leukemogeneze: genetika vs epigenetika u predisposice k leukemii a u myelodysplastického syndromu, metabolická zranitelnost leukemických buněk, genová editace genetických poruch v kostní dřeni, imunitní signalizace jako terapeutický cíl, současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů.

Workshopy: budování kariery ve vědě a alternativy, život s vědou, komunikace ve vědě, etika ve vědě a podvádění ve vědě.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu.

Více informací o kurzu a online přihláška – https://pokroky.img.cas.cz/.

Termín registrace: 20. 10. 2023