Chronický zánět přispívá k rozvoji rakoviny

4. 12. 2023 Tiskové zprávy

Vědecká komunita už zná odpověď na otázku, jaký je vztah mezi chronickým zánětem a rakovinou. Experti z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. potvrdili, že zánět působí jako hnací síla vzniku tohoto onemocnění. Nyní chtějí určit molekulární mechanismus, který je příčinou negativního vlivu chronických zánětů.


Chronický zánět je charakteristickým znakem mnoha onemocnění, včetně cukrovky, kardiovaskulárních poruch a revmatoidní artritidy. Přestože jím trpí velké procento populace, dosud nebylo zřejmé, jak ovlivňuje vývoj onemocnění. Zánět je totiž proces, který může mít na lidské tělo příznivý i škodlivý vliv.

„Teprve nedávno se zkoumal vliv chronického zánětu na vznik rakoviny. Hlavní otázka byla, jestli je zánět důsledkem, nebo jednou z příčin rozvoje tohoto onemocnění,“ vysvětluje Meritxell Alberich Jordà, vědkyně z Oddělení hematoonkologie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Experti teď na myších modelech potvrdili, že chronický zánět hraje při vzniku rakoviny klíčovou roli. Výsledky týmu vědkyně ukazují, že v kombinaci s dalšími genetickými změnami zánět urychluje progresi rakoviny. Výzkum trval přibližně čtyři roky, výsledky publikoval prestižní časopis Experimental Hematology.

„V budoucích projektech musíme určit molekulární mechanismus, který stojí za negativním vlivem chronického zánětu na rozvoj rakoviny, a to zejména leukemie,“ dodává Monika Burócziová, badatelka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., která výzkum vedla.

Tyto objevy jsou zatím v začátcích, ale v budoucnu by mohly otevřít prostor pro zkoumání dalších léčebných strategií.

Proces vzniku rakoviny

Publikace

Burocziova M, Grusanovic S, Vanickova K, Kosanovic S, Alberich-Jorda M: Chronic Inflammation Promotes Cancer Progression as a Second hit. Exp Hematol 2023. [pubmed] [doi]

Více informací

Meritxell Alberich Jordà, Ph.D.

Kontakt pro média

Mgr. Petr Solil

Ke stažení

Sdílet tento příspěvek