Představení kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2025–2029

  • Termín: 20. 6. 2024  |  10:00
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Dne 24. 3. 2025 skončí druhé čtyřleté období ve funkci předsedkyně AV ČR
prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc. Volba kandidáta na předsedu AV ČR pro následné funkční období proběhne na zasedání sněmu AV ČR dne 10. 12. 2024.


Jedním z kandidátů na předsedu AV ČR je Ing. Jiří Plešek, CSc.

V roce 1984 vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického, obor Aplikovaná mechanika. Poté pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze-Běchovicích.  V roce 1992 získal titul kandidáta věd v tehdejší Československé akademii věd. V roce 1993 založil s několika kolegy soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména pro zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu termomechaniky AV ČR. V letech 2003–2007 byl vedoucím oddělení Rázů a vln v tělesech, v letech 2007–2012 zástupcem ředitele a v období 2013–2021 ředitelem ústavu.

Zabývá se výpočtovou mechanikou a jejími aplikacemi v oborech dynamiky rázu, vibrací a šíření šokových vln. Jeho hlavním oborem je řešení geometricky i materiálově nelineárních úloh mechaniky kontinua, především plasticity kovů a tečení materiálů za vysokých teplot. Podílel se na desítkách pevnostních výpočtů pro energetická zařízení.

Od roku 1998 působí též na ČVUT. V současné době přednáší na Strojní fakultě dva semestrální předměty; od roku 2002 Mechaniku kontinua a od roku 2011 Plasticitu a creep. Vedl 11 doktorandů. Je členem 3 oborových rad doktorského studia a čestným předsedou vědecké rady Centra výzkumu Řež. Od roku 2017 je členem předsednictva Technologické agentury České republiky. V letech 2015 -2021 koordinoval výzkumný program Strategie AV21 “Účinná přeměna a skladování energie”. Nyní je členem Akademické rady AV ČR, který je zodpovědný za koordinaci a rozvoj programů a aktivit Strategie AV21.