Laboratory of Leukocyte Signalling

Popularisation (in Czech)

Popularizace

Věda na dosah – Podcast AV ČR
V. Hořejší: Proč a jak útočí nemoc covid-19 na zdravého člověka

Jak funguje naše imunita – vzdělávací cyklus NEZkreslená věda. Odborný garant: V. Hořejší 

V. Hořejší (2015) – Jak (ne)funguje imunitní systém.  Nakladatelství Academia, Edice: Věda kolem nás [pdf]

Hlavními úkoly imunitního systému je chránit organismus před patogeny a odstraňovat abnormální (poškozené, nádorové) buňky. Základním předpokladem samozřejmě je, aby imunitní systém patřičné struktury patogenů a poškozených buněk rozpoznal od struktur vlastních. To se děje jednak pomocí povrchových receptorů na různých typech bílých krvinek (leukocytů), jednak pomocí „rozpustných rozpoznávacích molekul“, především protilátek.

V. Hořejší: Imunoterapeutický Fénix povstává z popela. Vesmír 94 (č. 3), 138, 2015.(pdf)
V. Hořejší: Škodí bifteky, krkovičky a kaviár zdraví? Vesmír 94 (č. 4), 208, 2015.(pdf)
V. Hořejší: Jak zabránit infekci virem HIV? Vesmír 94 (č. 5), 274, 2015.(pdf)
V. Hořejší: Makrofágy jako pomocníci nádorů. Vesmír 94 (č. 6), 319, 2015.(pdf)
V. Hořejší: Několik zpráv od imunologů. Vesmír 94 (č. 7/8), 390, 2015.(pdf)
V. Hořejší: Od opodeldoku k infliximabu. Vesmír 94, (č. 9), 478, 2015. 
V. Hořejší: Imunoterapie nádorových onemocnění se stává realitou! Vesmír 94, (č. 10), 548, 2015. 
V. Hořejší: Nejsou protilátky jako protilátky. Vesmír 94, (č. 11), 610, 2015. 
V. Hořejší: Krátké zprávy z imunologie. Vesmír 94, (č. 12), 674, 2015. 
V. Hořejší: Nečekané souvislosti v imunologii. Vesmír 95, (č. 1), 16, 2016. 

Více popularizačních článků – http://people.img.cas.cz/vaclav-horejsi.