Úřední deska

Plán rovných příležitostí

Dobře si uvědomujeme, že pro úspěšnou a naplňující práci je zásadní vyvážení pracovního a rodinného života. V Ústavu molekulární genetiky proto našim pracovníkům a pracovnicím nabízíme:

  • možnost přihlásit své děti do školky Atomík umístěné v krčském areálu Akademie věd ČR,
  • využívání pružné pracovní doby,
  • možnost pracovat na zkrácený úvazek.

Zásadní je pro nás i usnadnění návratu pracovníkům a pracovnicím po mateřské a rodičovské dovolené do práce.

Velký důraz klademe také na možnost rozvíjet kariéru bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, sexuální orientaci, zdravotní omezení nebo náboženské vyznání.

Od roku 2022 proto implementujeme tzv. Plán rovných příležitostí (Plán). Ten představuje cíle a plány, které mají vést k genderové rovnováze v několika klíčových oblastech:

  • gender v náboru, motivaci a kariérním rozvoji,
  • work-life balance,
  • gender ve vědě a výzkumu,
  • genderové předsudky a stereotypy,
  • sexuální obtěžování.

Vzhledem k velkému počtu zahraničních pracovníků a pracovnic na IMG se Plán zaobírá také národnostním hlediskem a podporou zaměstnanců ze zahraničí při jejich začlenění a práci na ústavu. Nedílnou součástí Plánu je také představení zdrojů pro jeho vznik, implementaci a evaluaci.

Pro dotazy kontaktuje pracovní tým Plánu rovných příležitostí prostřednictvím e-mailu: gender@img.cas.cz.