Týden mozku

Minivýstava – Jak ptáci dosahují působivých kognitivních schopností s mozky velikosti vlašského ořechu?

Proč nás zajímají mozky ptáků, plazů a ryb?

Vývoj kapacity zpracování mozku se tradičně odvozuje z údajů o velikosti mozku. Podobně velké mozky vzdáleně příbuzných druhů se však mohou lišit v počtu a rozložení neuronů, jejich základních výpočetních jednotek.

Neurony jsou základní výpočetní jednotky mozku. Typy buněk a jejich spojení určují vlastnosti lokálních okruhů, které slouží oblastně specifickým mozkovým funkcím. Neexistují prakticky žádné údaje o kvantitativní distribuci typu buněk v celém mozku u většiny obratlovců mimo některých ptáků a savců.

Proč jsou ptáci schopni zpívat?

Ptáci jsou pozoruhodně inteligentní, ačkoli jejich mozek je malý. Někteří papoušci jsou schopni kognitivních výkonů srovnatelných s lidoopi. Mozky zpěvných ptáků a papoušků obsahují velmi velké množství neuronů, jejichž hustota značně převyšuje hustotu u savců. Vývojová selekce mozkové hmoty vede k odpovídajícím změnám v počtu neuronů a zlepšuje kognitivní schopnosti.

Jak mozky zkoumáme?

Pomocí izotropního frakcionátoru jsme odhadli neuronální populace u více než 200 druhů představujících různé obratlovce. Tato technika je však založena na homogenizaci tkáně, a proto neumožňuje analýzu chování lokálních mozkových mikroobvodů.

V projektu je využita nová metodu čištění celého mozku v kombinaci s fluorescenční mikroskopií se světelným listem k hodnocení celkových počtů a mapování distribuce specifických typů neuronálních buněk v mozcích vybraných modelových druhů reprezentujících ptáky, plazy a ryby.

Mikrofotografie s vysokým rozlišením ukazující prostorovou distribuci dopaminergních neuronů a inervací v mozku madagaskarského pozemního gekona (Paraedura picta)

Mikrofotografie s vysokým rozlišením ukazující prostorovou distribuci dopaminergních neuronů a inervací v mozku madagaskarského pozemního gekona (Paraedura picta). Tyrosinhydroxylasa (marker pro dopaminergní neurony) se zde používá k barvení celého mozku gekona.

Tkáňově specifická exprese genů čichových receptorů v růžicích dospělých ryb Dánia pruhovaného (Danio rerio)

Tkáňově specifická exprese genů čichových receptorů v růžicích dospělých ryb Dánia pruhovaného (Danio rerio). Embrya vykazující fluorescenci v embryonálním čichovém orgánu byla pěstována do dospělosti a fixována. Byly vypreparovány čichové růžice a mozek těchto ryb a byla provedena 3D rekonstrukce fluorescenčního orgánu. 3D obrazy se získávají pomocí fluorescenční mikroskopie se světelným listem.

Podívejte se na animovaný obrázek.

Uspořádání neuronových jader v mozečku zebřičky (Taeniopygia guttata)

Uspořádání neuronových jader v mozečku zebřičky (Taeniopygia guttata). Cerebellum má nejvyšší neuronovou hustotu ve srovnání s jinými oblastmi mozku a tyto neurony jsou těsně zabaleny ve formě tubulární struktury. 3D obrazy se získávají pomocí fluorescenční mikroskopie se světelným listem.

Celoplošné imunoznačení neuronů a dopaminergních neuronálních markerů (tyrosinhydroxyláza a dopamin beta-hydroxyláza) v pravé mozkové hemisféře zebřičky (Taeniopygia guttata)

Celoplošné imunoznačení neuronů a dopaminergních neuronálních markerů (tyrosinhydroxyláza a dopamin beta-hydroxyláza) v pravé mozkové hemisféře zebřičky (Taeniopygia guttata). 3D obrazy se získávají pomocí fluorescenční mikroskopie se světelným listem.

μmRozšířené řezy myšího mozku byly obarveny imunoznačenímzaměřeným na neuronální marker, inhibiční neuronální marker(calbindin 1) a buněčná jádra (DAPI).

Rozšířené řezy myšího mozku byly obarveny imunoznačenímzaměřeným na neuronální marker, inhibiční neuronální marker (calbindin 1) a buněčná jádra (DAPI). Značení bylo aplikováno na rozšířenou polovinu mozkového řezumyši (Mus musculus), s tloušťkou řezu v rozmezí 300-400 μm.Trojrozměrné obrázky byly pořízeny pomocí fluorescenčnímikroskopie s expanzní světelnou vrstvou.

Autor fotografií: Rahul Avaroth Bhaskaran, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Editace a překlad: Eliška Koňaříková, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG)

Vytvořeno ve spolupráci se Servisní laboratoří světelné mikroskopie, IMG

Seznam všech výstav v rámci 25. ročníku festivalu naleznete na webu www.tydenmozku.cz.