Grantové projekty

Prestižní granty

IMG je úspěšný v získávání různých typů projektů, mezi které patří:

Granty Evropské komise

 • Horizon Europe, 101125695 – ActSwiftly – Activation and switch of fates in T lymphocytes., 2025-2029, O. Štěpánek [www]
 • Horizont 2020, H2020-101000501 – Algae4IBD – Algae4IBD – from nature to bedside – algae based bio compound for prevention and treatment of inflammation, pain and IBD, 2021-2025, D. Sedlák [www]
 • Horizon Europe, 101046133 – ISIDORe – Integrated Services for Infectious Diseases Outbreak Research, 2021-2024, P. Bartůněk, P. Hozák, R. Sedláček [www]
 • Horizon Europe, 101072427 – GetRadi – Gene Therapy of Rare Diseases, 2022-2026, R. Sedláček [www]
 • Horizon Europe, 101120562 – ProgRet – European training programme on autosomal dominant retinal diseases, 2024-2027, D. Staněk [www]
 • Horizon Europe, 101132028 – IMPULSE – IMProving User experience, Long-term sustainability and Services of EU-OPENSCREEN, 2024-2027, P. Bartůněk [www]
 • Horizon Europe, 101159096 – TREM2MEDS – Towards the clinical implementation of TREM2 Microglia Engineering for treating DementiaS, 2024-2027, R. Sedláček [www]
horizon 2020 logo
erc logo

European Centre for Disease Prevention and Control – HERA Incubator

 • ECDC, Grant/2021/PHF/23776 – Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the Czech Republic, 2021-2022, M. Kolář [www]
ecdc logo

Projekty OP VVV

 • MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015861 – Modernizace infrastruktury CCP II, 2020-2022, R. Sedláček [www]
 • MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 – Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging, 2020-2022, P. Hozák [www]
 • MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016118 – Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie, 2020-2022, P. Bartůněk [www]
 • MŠMT, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016981 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků IMG II, 2020-2022, V. Chvojková [www]
 • MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785 – Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru, 2018-2023, M. Kolář [www]

Granty programu Inter-Excellence

 • MŠMT, LTAUSA19096 – Mechanismy prevence poškození genomu vznikajícího v důsledku interference mezi replikací a transkripcí, 2020-2022, J. Dobrovolná [www]
 • MŠMT, LTAUSA19118 – Úloha GIT proteinů v organizaci mikrotubulů glioblastomových buněk, 2020-2022, Pa. Dráber [www]
 • MŠMT, LTAUSA18103 – Molekulární podstata formování jaderné struktury, 2019-2022, D. Staněk [www]
 • MŠMT, LTC19048 – Pokročilá korelační světelná a elektronová mikroskopie jako nástroj pro studium nových jaderných struktur a jejich vlivu na genovou transkripci a globální jadernou architekturu, 2019-2022, P. Hozák [www]
 • MŠMT, LTC20024 – Nukleární fosfoinositidy organizují genovou expresi, 2020-2023, P. Hozák [www]
inter excellence logo

Národní plán obnovy – program EXCELES

 • MŠMT, LX22NPO5103 – Národní ústav pro virologii a bakteriologii, 2022-2025, J. Hejnar
 • MŠMT, LX22NPO5102 – Národní ústav pro výzkum rakoviny, 2022-2025, V. Kořínek