Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 606  
Přepočtený počet 518  

 

Z toho

PhD studenti 117  
Diplomanti 42  
Ve vědeckých útvarech 318  
V servisních útvarech 211  
Administrativních pracovníků 55  
Útvar BIOCEV 22  

 

Věková struktura vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve vědeckých skupinách v přepočtu na FTE

  muži ženy celkem
do 30 let 29,79 64,27 94
31-40 let 33,91 47,85 82
41-50 let 25,83 22,86 49
51-60 let 15,15 9,07 24
nad 60 let 14,45 7,95 22
  119,13 152,00 271

 

Počet odpřednášených hodin na VŠ za rok 2018

565 (124 LS, 441 ZS)

 

Struktura finančních zdrojů v roce 2018 (v tisících Kč)

  investiční celkem investiční (bez stavebních) neinvestiční
Institucionální podpora AV ČR 27 029 22 303 207 272
z toho BIOCEV 2 423 0 37 500
Účelové prostředky (granty, apod.) ČR 114 759 46 969 350 634
z toho Operační program Věda Výzkum Vzdělávání
(OP VVV)
114 704 114 704 21 569
z toho Zahraniční granty 55 55 29 923
Smluvní výzkum 0 0 16 693
Průměrná měsíční mzda (za rok 2018) 42 399 Kč

 

Členství ÚMG v právnických osobách

Název právnické osoby Identifikační číslo
BIOCEV z. s. p. o. 75133393
Infrafrontier GmbH DE291307064
Technologické centrum AV ČR 60456540
CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. 72022086

 

Budova

Celková podlahová plocha 12 500 m2
Plocha laboratoří 4 500 m2

 

Poslední změna: 20. leden 2020