Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 607  
Přepočtený počet 536  

 

Z toho

PhD studenti 117  
Diplomanti 42  
Ve vědeckých útvarech 306  
V servisních útvarech 229  
Administrativních pracovníků 52  
Útvar BIOCEV 20  

 

Věková struktura vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve vědeckých skupinách v přepočtu na FTE

  muži ženy celkem
do 30 let 31,97 66,83 99
31-40 let 34,76 46,41 81
41-50 let 27,69 28,52 56
51-60 let 15,76 10,00 26
nad 60 let 15,75 8,20 24
celkem 125,93 159,96 286

 

Počet odpřednášených hodin na VŠ za rok 2020

785 (322 LS, 463 ZS)

 

Struktura finančních zdrojů v roce 2018 (v tisících Kč)

  investiční celkem investiční (bez stavebních) neinvestiční
Institucionální podpora AV ČR 27 029 22 303 207 272
z toho BIOCEV 2 423 0 37 500
Účelové prostředky (granty, apod.) ČR 114 759 46 969 350 634
z toho Operační program Věda Výzkum Vzdělávání
(OP VVV)
114 704 114 704 21 569
z toho Zahraniční granty 55 55 29 923
Smluvní výzkum 0 0 16 693
Průměrná měsíční mzda (za rok 2019) 42 907 Kč

 

Členství ÚMG v právnických osobách

Název právnické osoby Identifikační číslo
Infrafrontier GmbH DE291307064
Technologické centrum AV ČR 60456540
CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. 72022086

 

Budova

Celková podlahová plocha 12 500 m2
Plocha laboratoří 4 500 m2

 

Poslední změna: 17. březen 2021