Transfer technologií

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚMG) udržuje od svého vzniku silnou tradici propojení špičkového výzkumu s odpovědným uplatněním výsledků v praxi. Dlouhodobě spolupracujeme s desítkami výzkumných a průmyslových partnerů. Většina sídlí v zahraničí, ale i v ČR máme řadu partnerů a další vývoj našich technologií pomohl založit více než půl tuctu českých spin-off společností, z nichž některé se již úspěšně prosadily i na globálním trhu.

Centrum transferu technologií (CTT) vyhledává aplikovatelné výsledky a zabezpečuje ochranu duševního vlastnictví ÚMG. CTT pomáhá výzkumníkům ÚMG rozvíjet spolupráci s aplikační sférou (komerčními subjekty či orgány státní správy) formou transferu znalostí nebo hospodářské činnosti.

 

IMG aplikace a realizace

 

 

Časté otázky

Proč mám oznámit vytvoření výsledku?

Zaměstnanci ÚMG by měli výsledek oznámit vždy, když se domnívají, že by mohl být perspektivně prakticky využit. Výsledky výzkumu jsou obvykle ve velmi raných fázích vývoje a před uvedením na trh vyžadují značné investice. Ochrana duševního vlastnictví navazující na Oznámení o vytvoření výsledku může být komerčním partnerům motivací k takové investici.
Nehledě k tomu, že Oznámení o vytvoření výsledku je vyžadováno zákonem, je povinností ÚMG jako příjemce veřejných peněz zajistit včas ochranu duševního vlastnictví a výsledků vzniklých z dotací.

Jak mohu odeslat Oznámení?

Pomocí formuláře pro Oznámení o vytvoření výsledku a postupem podle jednoduchých pokynů. Jakmile ÚMG obdrží Oznámení o vytvoření výsledku, bude Vás informovat o dalších krocích.

Mohu zveřejnit výsledky výzkumu a zároveň chránit hodnotu svého duševního vlastnictví?

Ano, ale je nutné předložit Oznámení o vytvoření výsledku v dostatečném předstihu před jakýmkoli zveřejněním. Jakmile bude výsledek zveřejněn, může mít vynález omezený nebo minimální potenciál pro patentovou ochranu. Nezapomeňte v Oznámení o vytvoření výsledku informovat o jakékoli bezprostřední nebo předchozí prezentaci, přednášce, plakátu, abstraktu, předložení výzkumného návrhu, disertační práci, diplomové práci, publikaci nebo jiné veřejné prezentaci vynálezu.

Kdy a jak mohu oznámit vznik výzkumného nástroje (research tool)?

Obvykle jde o výsledky, jako jsou protilátky, vektory, plazmidy, buněčné linie, myši a další používané jako „nástroje“ ve výzkumném procesu. Výzkumné nástroje nemusí být nutně chráněny patenty, aby byly licencovány komerčním třetím stranám a generovaly příjmy pro vaši laboratoř. Je možné, že bude třeba patentovat další výzkumné nástroje (například nové separační procesy), aby společnost investovala do technického rozvoje, aby byl tento proces široce použitelný. Pokud máte výzkumné nástroje, o kterých si myslíte, že jsou cenné, ÚMG s vámi bude spolupracovat na vývoji vhodné strategie ochrany, licencování a distribuce. Pomůžeme vám také distribuovat výzkumné materiály za nulovou nebo minimální cenu dalším akademickým spolupracovníkům při zachování obchodního potenciálu materiálů.

Mám oznámit i software?

Ano, licencování softwarového kódu je možné na základě různých distribučních strategií, pro komerční vývoj a distribuci pro nekomerční a / nebo akademické účely apod. a může být prakticky dobře využitelné a komerčně úspěšné. Pokud máte software, o kterém se domníváte, že zahrnuje patentovatelný proces, měli byste pro patentovatelný proces odeslat formulář pro Oznámení o vytvoření výsledku a odeslat softwarový kód ÚMG.

Mám hlásit příspěvky vynálezců jiných než ÚMG?

Všichni přispěvatelé k nápadům vedoucím k vynálezu by měli být uvedeni ve Vašem Oznámení o vytvoření výsledku, i když nejsou zaměstnanci ÚMG. CTT společně s právním poradcem určí práva těchto osob a institucí. Je rozumné diskutovat o spolupráci (pokud možno dříve, než začnou) s CTT, abychom pochopili důsledky pro jakékoli následné vynálezy.

Jaká práva má sponzor výzkumu k objevům spojeným s mým výzkumem?

Práva udělená sponzorům výzkumu se liší podle uzavřené smlouvy. Další informace naleznete v interní směrnici k duševnímu vlastnictví.

Co se považuje za zveřejnění vynálezu?

Vše, co je snadno dostupné veřejnosti (deník, konferenční prezentace, publikace na webu, Facebook, video na YouTube, dokonce i dizertační práce indexované v knihovně), která dostatečně podrobně popisuje základní myšlenky, že někdo jiný by byl schopen vytvořit a používat vynález; tj. ty nápady, které jsou nové.

 

Oznámení

Formulář – Oznámení o vytvoření výsledku výzkumu s potenciálem vynálezu Formulář - Oznámení o vytvoření výsledku výzkumu s potenciálem vynálezu

 

Další informace

Příjmy z transferu znalostí Příjmy z transferu znalostí
Seznam patentů (v angličtině) Seznam patentů
Vybrané výsledky Vybrané výsledky

 

Výstupy projektů TAČR

Program GAMA 2

TAČRPrograma Gama 2

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. je řešitelem projektu TP01010060 „Aplikovaná molekulární genetika a biologie – ÚMG GAMA 2“, v rámci kterého ověřuje vybrané výsledky výzkumu z hlediska možné aplikace. Ověřování probíhá formou řešení dílčích vývojových projektů, nominovaných výzkumníky a potvrzovaných interní Radou pro komercializaci ÚMG (viz dokumenty níže).

Dílčí vývojové projekty, aktuálně řešenév rámci projektu TP01010060 (viz dokumenty níže) je možné kdykoliv doplnit o další vhodné projekty, které budou na základě doporučení Rady vybrány pro kofinancování z projektu. V případě zájmu o bližší informace nebo přímo o podání návrhu na projekt napište prosím email na ctt@img.cas.cz a tým Centra transferu technologií Vám s přípravou pomůže.

 

Rada pro komercializaci ÚMG Rada pro komercializaci UMG
Projekty 2020 Projekty 2020

 

Poslední změna: 1. leden 2021