Zpracování a analýza mikroskopických obrazů v biomedicíně

  • Termín: 16. 4. 2018 - 20. 4. 2018
  • Místo: IMG, posluchárna v přízemí

Pětidenní kurz s teorií a praktickými cvičeními pokrývá základy zpracování a analýzy mikroskopických obrazů včetně aplikace stereologických metod.


Pětidenní kurz s teorií a praktickými cvičeními pokrývá základy zpracování a analýzy mikroskopických obrazů včetně aplikace stereologických metod. Velký důraz bude kladen na praktická cvičení s využitím volně dostupného programu Fiji (www.fiji.sc). Studenti budou dále využívat software ilastik (www.ilastik.org) pro segmentaci, Huygens (www.svi.nl) pro dekonvoluci a Imaris (www.bitplane.com/imaris/imaris) pro 3D/4D vizualizaci a analýzu.

 

Více informací na stránkách kurzu (http://microscopytraining.eu).