Zpracování a analýza mikroskopických obrazů v biomedicíně

  • Termín: 8. 4. 2019 - 12. 4. 2019
  • Místo: Budova IMG

Pětidenní kurz s teorií a praktickými cvičeními pokrývá základy zpracování a analýzy mikroskopických obrazů včetně aplikace stereologických metod.


 

Náplní kurzu budou základy práce s obrazem, tj. sběr dat, zpracování a analýza obrazů včetně moderních stereologických metod. Kromě teorie bude velký důraz kladen na praktická cvičení s využitím volně dostupného programu Fiji (http://fiji.sc). Účastníci jej budou využívat pro zlepšení obrazu, budou řešit biologické úlohy, jako jsou analýza kolokalizace obrazů, analýza dat z metody FRAP nebo z elektronové mikroskopie, sledování pohybu buněk a segmentace objektů. Obtížnější segmentaci budou řešit trénovatelným algoritmem v programu ilastik (www.ilastik.org), budou restaurovat obrazová data pomocí dekonvoluce v programu Huygens (https://svi.nl). Součástí budou dále lekce programem Imaris (www.bitplane.com), včetně praktických cvičení na firemních počítačích, které povede odborný specialista z firmy.

Kurz volně navazuje na Mikroskopické metody v biomedicíně, který je vhodným úvodem, nicméně účast na tomto kurzu není nutná.

Kurz bude vyučován v anglickém jazyce.

 

Více informací na stránkách kurzu – http://microscopytraining.eu.