Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 4. 11. 2019 - 15. 11. 2019
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.


Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.

Program kurzu

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom-struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, chromatinová struktura a enhancery, sterilita myších hybridů a PRDM9 metyltransferáza histonů, CRISPRová technologie a příprava definovaných knihoven genetických mutací, retroviry a mobilní elementy, rostlinná genomika-analýza komplexních rostlinných genomů;
Epigenetika: vs. genetika u leukemogeneze;
RNA: mechanika RNA polymerázy, řízení alternativního sestřihu, metabolismus, modifikace a degradace RNA, PIWI-asociované RNA;
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika–proteomy, degradace bílkovin-ubiquitin ligázy, priony;
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, úklid buněčného železa-antioxidační ochrana buňky i DNA, mapování signálních drah malými molekulami, mezimembránové proteolytické systémy, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, oprava DNA, specifické organely eukaryotických patogenů, bičíky a řasinky u eukaryot;
Vývoj: přechod oocytu v embryo, interakce ektoderm-entoderm při vývoji hlavy obratlovců, Drosophila-modelový systém pro studium vývojových pochodů, reprogramování;
Biomedicína: imunologie a imunoterapie nádorů, adaptivní imunita, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, podstata bakteriální virulence a hostitel.

Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.
Diskuse: Příspěvky vybraných PhD studentů.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

Více informací o kurzu a online přihláška – https://pokroky.img.cas.cz.

Termín registrace: 25. 10. 2019