Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 2. 11. 2020 - 13. 11. 2020
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.

Program kurzu

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom-struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, telomery, rDNA & chromozomová stabilita, telomery a stárnutí, meiotická rekombinace a sterilita hybridů, organizace a funkce 3D genomu, genové inženýrství myšího genomu technologií CRISPR;
Epigenetika: epigenetika hematologických malignit;
RNA: molekulární biologie RNA polymeráz, řízení alternativního sestřihu, kovalentní modifikace RNA, dráhy malých RNA;
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika–proteomy, priony, prionové kmeny a nemoci, vnitromembránová proteolýza a kontrola kvality bílkovin;
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-příčina oxidačního stresu, poškození DNA a ferroptozy, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, bičíky a řasinky u eukaryot, řízení transkripce v průběhu krvetvorby, funkce ameloblastinu nejen při tvorbě skloviny, mitochondriální ATP syntázy, mezibuněčná komunikace;
Vývoj: hmyzí genetické modely hormonálního řízení vývoje;
Biomedicína: současné představy o nádorové imunologii, adaptivní imunita-dokonalá paměť T buněk, mitochondrie-perspektivní cíl protinádorové léčby, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, molekulární a genetická podstata bakteriální virulence;
Virologie: uvolňování virového genomu z kapsidy při vniknutí picorna virů do buňky, antivirální výstupy genové editační technologie, HIV – biologie a léčba, antivirová lékařská chemie.

Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.
Diskusní panel: Příspěvky vybraných PhD studentů.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

Více informací o kurzu a online přihláška – https://pokroky.img.cas.cz.

Termín registrace: 24. 10. 2020