Lokalizace programovaných zlomů DNA v pohlavních buňkách potkana

3. 5. 2021 Oznámení

Mezinárodní tým vedený Zdeňkem Trachtulcem rozklíčoval kontrolu umístění zlomů DNA během vývoje pohlavních buněk laboratorního potkana.


Mezinárodní tým vedený Zdeňkem Trachtulcem rozklíčoval kontrolu umístění zlomů DNA během vývoje pohlavních buněk laboratorního potkana. Tyto zlomy DNA jsou důležité pro plodnost. Nicméně inaktivace genu Prdm9, který kontroluje pozice těchto zlomů u potkana, nevede vždy ke ztrátě plodnosti.

Opožděný vývoj spermií potkanů s inaktivovaným genem Prdm9 ve srovnání s kontrolami. A, B: Imunohistochemie 21-denních varlat. U každého zvířete (znázorněného v grafu jako jeden bod) bylo hodnoceno 154 až 368 kanálků na přítomnost buněk s exprimovaným proteinem PIWIL1. A, Graf (autor: T. Kobets). B, Reprezentativní fotografie (vlevo je kontrola, vpravo samec s inaktivovanym Prdm9; foto: O. Mihola).

Obrázek – Opožděný vývoj spermií potkanů s inaktivovaným genem Prdm9 ve srovnání s kontrolami.
A, B: Imunohistochemie 21-denních varlat. U každého zvířete (znázorněného v grafu jako jeden bod) bylo hodnoceno 154 až 368 kanálků na přítomnost buněk s exprimovaným proteinem PIWIL1. A, Graf (autor: T. Kobets). B, Reprezentativní fotografie (vlevo je kontrola, vpravo samec s inaktivovanym Prdm9; foto: O. Mihola).

Kontakt:

Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.,
tel.: 325 873 109, e-mail: zdenek.trachtulec@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/vyzkum/zdenek-trachtulec/

Více informací v publikaci – https://bmcbiol.biomedcentral.com.

Sdílet tento příspěvek