45. Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 1. 11. 2021 - 12. 11. 2021
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy. Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.

Program kurzu

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, evoluce telomer a telomerázové aktivity, oprava DNA; kontrola genové exprese a její evoluce.
RNA: molekulární biologie RNA polymeráz, řízení alternativního sestřihu, modifikace RNA, malé RNA.
Bílkoviny: eukaryotická translace, 3D struktura bílkovin: RTG krystalografie, cryoelektronmikroskopická analýza, počítačová predikce proteinové struktury, proteomika–proteomy, degradace bílkovin-ubiquitin ligázy, interakce RNA-proteiny.
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, biologické hodiny, bičíky a řasinky u eukaryot, Wnt signální dráha.
Vývoj: reprogramování v zárodečných buňkách, transice oocytu na embryo, hematopoéza, hmyzí genetické modely hormonálního řízení vývoje, Notch signální dráha.
Genetika a genomika: struktura a evoluce genomu SARS-CoV-2, CRISPRy, analýza komplexních rostlinných genomů, editování genů v antivirovém výzkumu.
Biomedicína: současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů, adaptivní imunita, prionové kmeny a nemoci, řešení genetiky u vzácných onemocnění, genetika opožděného duševního vývoje a autismu, molekulární a genetická podstata bakteriální virulence, kontrolní body a odezva buňky na poškození DNA při nádorovém onemocnění.
Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit
na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě. Diskusní panel: Život s vědou.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

Více informací o kurzu a online přihláška – https://pokroky.img.cas.cz/.

Termín registrace: 22. 10. 2021