46. Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 31. 10. 2022 - 11. 11. 2022
  • Místo: IMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.


Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy. Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.

Program kurzu

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: vztah mezi jadernou mikrostrukturou a funkcí, organizace a funkce 3D genomu, struktura a evoluce lidského genomu.
RNA: stěžejní úloha RNA polymerázy při genové expresi, RNA polymeráza II-organizace a řízení transkripce, řízení sestřihu RNA, neobvyklé čepičky RNA, dráhy piRNA.
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura a funkce ribozomu, nástroje strukturní biologie, proteomika a proteomy.
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, bičíky a řasinky u eukaryot, integrita genomu ve zdravých a nádorových buňkách, endotheliální buňky: metabolismus a heterogenita při onemocnění, mnohostranné ATP syntházy mitochondrií, paměť imunitního systému, molekulárně biologický a chemicko-biologický přístup pro objasňování hormonální signalizace u hmyzu.
Genomika: meiotická rekombinace a sterilita hybridů, strategie manipulací s genovou expresí, vysokovýkonná analýza genové exprese, editování genů v antivirovém výzkumu.
Biomedicína: současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů, priony, prionové kmeny a prionové nemoci, vzácné genetické varianty u mendelovsky komplexních nemocí, genetika opožděného duševního vývoje a autismu, leukemogeneze: genetika vs epigenetika, srovnávací biologie stárnutí, funkce ameloblastinu nejen při tvorbě zubní skloviny, molekulární triky lidských bakteriálních patogenů, lidské nádory způsobené změnami v zárodečných buňkách, vláknové zlomy v DNA a neurodegenerativní onemocnění, řízení transkripce během krvetvorby, biologické hodiny.
Vývojová biologie: převod chirality v buněčném měřítku do levo-pravé symetrie na úrovni organismu, vývoj hlavy a krku, signální dráha Notch.

Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Etika ve vědě a podvádění ve vědě. Komunikace ve vědě. Život s vědou.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

Více informací o kurzu a online přihláška – https://pokroky.img.cas.cz/.

Termín registrace: 21. 10. 2022