Přednášky pro studenty

Každoroční přednášky a kurzy pořádané na IMG

Všechny kurzy probíhají v angličtině.

Pokroky v molekulární biologii a genetice

Dvoutýdenní přednáškový kurz zaměřený na nejnovější pokroky v molekulární biologii, genetice a biomedicíně s vybranými novými biotechnologickými aspekty.

Mikroskopické metody v biomedicíně

Týdenní teoretický kurz s praktickými ukázkami seznamuje s moderní světelnou a elektronovou mikroskopií a představuje nejnovější trendy a špičkové metody.

Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně

Týdenní kurz zahrnuje základy získávání, zpracování a analýzy obrazových dat včetně stereologických metod s praktickými ukázkami.

Transmisní elektronová mikroskopie v biologických vědách

Týdenní kurz objasňuje konstrukci a provoz transmisních elektronových mikroskopů a poskytuje rozsáhlá praktická cvičení.