Přednášky pro studenty

Doporučené přednášky a kurzy pro doktorandy

Většina je přednášena v angličtině.

Kurzy

Přednášky

  • Struktura a funkce RNA – semestrální přednáškový kurz (D. Staněk)
  • Epigenetika – semestrální přednáškový kurz (P. Svoboda)
  • Vrozená imunita – semestrální přednáškový kurz (D. Filipp)
  • Imunologie – semestrální přednáškový kurz, vhodný pro neimmunology, kteří hledají základní vzdělání v imunologii (T. Brdička, V. Hořejší, O. Štěpánek)
  • Pokroky v imunologii – pravidelný semestrální přednáškový kurz, obsahuje podrobnou analýzu výzkumných prací, velmi doporučovaný pro doktorandy v imunologii (J. Dobeš, T. Brabec, J. Černý, K. Drbal, R. Špíšek, T. Brdička, P. Otáhal, D. Filipp)
  • Molekulární mechanismy apoptózy – semestrální kurz (L. Anděra)