Administrativní a technická správa

Administrativní tým

Martin Polák

Vedoucí

Administrativní tým zajišťuje veškerou činnost související se zpracováním veřejných zakázek. Spravujeme evidenci smluv IMG a zajišťujeme jejich uveřejňování v registru MV ČR. Máme na starost také registraci publikací IMG v systému evidence výsledků vědecké práce Akademie věd ČR (ASEP).

Naši pracovníci vám pomohou především se:

  • zveřejněním objednávek a smluv,
  • vyhotovením zadávací dokumentace k veřejným zakázkám a s jejich administrací,
  • koordinací činností souvisejících s transferem technologií.

Pracovníci administrativního týmu

Vedoucí Ing. Martin Polák
Vedoucí centra transferu technologií Mgr. Michal Schmoranz
Vědecký pracovník prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
Dotační manažerka PhDr. Hana Soukupová [rodičovská dovolená]
Právnička Mgr. et Bc. Kateřina Chmelová
Právnička veřejných zakázek JUDr. Eva Macháčková
Administrativní pracovnice Bc. Vladimíra Hladká
Barbora Peterková, DiS. [mateřská dovolená]
Ing. Nikol Škňouřilová