Administrativní a technická správa

Ekonomické oddělení

Kamila Dařinová

Vedoucí

Kamila Dařinová

Ekonomické oddělení vede účetnictví a zajišťuje zpracování mezd. Dohlížíme také na majetek ústavu a podílíme se na sestavování rozpočtu. Novým zaměstnancům pomáháme zorientovat se na IMG.

Naši pracovníci pro vás:

  • zpracují přijaté a vydané faktury,
  • vyřídí cestovní agendu a výpočet cestovních náhrad,
  • připraví dokumenty nutné ke správnému vyplnění daňového přiznání,
  • zpracují přehled čerpání prostředků z grantů.

Mezi naše další činnosti patří:

  • řízení daňových záležitostí souvisejících s IMG,
  • zřízení kontrolních systémů,
  • připrava podkladů pro rozpočet ústavu,
  • definování dílčích projektových a zakázkových rozpočtů včetně způsobů jejich kontroly,
  • součinnost projektovým manažerům při zpracování finančních zpráv.

Ekonomické oddělení zajišťuje také činnosti související s poskytováním grantů (grantová agenda) a nabízí pomoc se zpracováním a podáním grantové žádosti.

Pracovníci ekonomického oddělení

Vedoucí Ing. Kamila Dařinová
Zástupkyně vedoucí Ing. Vlasta Vašková
Vedoucí grantové agendy Ing. Lukáš Veselý
Finanční účetní Ing. Monika Dařinová
Klára Knížková
Bc. Veronika Červenková
Správkyně rozpočtu Bc. Martina Málková
Personalistka Erika Peldová
Rozpočtová referentka PaM Jitka Třísková
Referentka pro agendu cestovních příkazů Lucie Hoferiková, DiS.
Mzdová účetní Irena Nedvědová
Majetková účetní Jiřina Linková
Pokladní Emílie Štorchová
Referentka zásobování Hana Nezbedová
Fakturantka Michaela Dlouhá
Grantový referent Ing. Roman Tašký
Konzultantka Ing. Bohumila Mičánková
Administrativní pracovnice Radka Havlová
Pavlína Vokatá