Zvěřinec

Myší modely

Nedávno postavený zvěřinec ÚMG pro myší chovy je akreditován pro práci s geneticky modifikovanými zvířaty a jeho kapacita je až 8000 klecí. V současné době je k dispozici 160 kmenů myší; většina z nich je unikátní. Zvěřinec disponuje několika typy chovů: konvenčním chovem, chovem v izolátorech pro karanténní zvířata od akreditovaných dodavatelů, speciální karanténou pro nečistá zvířata od neakreditovaných dodavatelů a speciálním SPF chovem s individuálně ventilovanými chovnými nádobami. Díky speciální karanténě je umožněn dovoz zvířat téměř z celého světa a jejich následný převod do SPF čistoty. Je zde také umístěna Transgenní jednotka, která produkuje různé typy transgenních a knock-out myší a provádí rederivace z karantény. V další budově zvěřince, která byla renovována v roce 2010, jsou umístěny experimentální prostory pro drůbež, křečky a ryby. Od července 2010 je v provozu servisní RTG pracoviště ÚMG vybavené hloubkovým (ortovoltážním) rtg přístrojem T-200 (Wolf-Medizintechnik) pro regulované ozařování buněk a myší a ultrazvukové zařízení. Oboje je dostupné vědeckým skupinám z ÚMG i vědcům z ostatních ústavů AV ČR a jiných institucí.

 

Kuřecí modely

Tento zvěřinec se nachází v obci Koleč severně od Prahy asi 45 km od areálu biomedicínských ústavů v Krči.  Zabývá se především chovem geneticky definovaných inbredních kongenních a outbredních kuřecích linií (a jednou linií kachen). Jsou zde produkována vejce, embrya a kuřata pro vědecké skupiny pracující na kuřecích modelech.

 

Kontakt

E-mail zverinec@img.cas.cz

Poslední změna: 5. březen 2014