Servisní laboratoř monoklonálních protilátek a kryosklad

Dobromila Kumpoštová

Vedoucí pracoviště

Dobromila Kumpoštová
MístoIMG – budova F, 2. patro, místnosti 2.53, 2.54 a 2.56
KontaktTel.: 296 443 141, Mobil: 774 798 140
DokumentyPravidla kryobanky

O pracovišti

Servisní laboratoř pro přípravu monoklonálních protilátek

Laboratoř zajišťuje přípravu myších monoklonálních protilátek včetně imunizace pomocí konkrétního imunizačního protokolu, testování produkce specifických protilátek metodou ELISA, klonování vybraných vzorků, zamrazení vzorků do kryobanky, kultivaci supernatantů buněčných kultur z vybraných klonů a stanovení izotypu produkované protilátky. Další služby zahrnují testování supernatantů buněčných kultur na přítomnost mykoplazmat a zamrazování bank buněčných linií a hybridomů.

Kryobanka

Kryobanka slouží k dlouhodobému uchovávání vzorků v tekutém dusíku. Současná kapacita kryobanky je 320 000 vzorků s možností dalšího rozšíření. Kryobanka uchovává buněčné linie, hybridomy, myší spermie a myší embrya v tekutém dusíku nebo jeho parách. Skladovací kontejnery (LABS40K – Taylor-Wharton) jsou připojeny k vnějšímu kontejneru na 6 000 litrů kapalného dusíku a jsou zásobovány automaticky. Celý systém kryobanky je zajištěn záložním zdrojem energie pro případ výpadku proudu. Veškeré operace, diagnostika a monitorování hladiny kapalného dusíku v zásobnících jsou plně automatizované a řízené. Parametry (teplota, vlhkost, koncentrace O2) a bezpečnost v kryobance i v jednotlivých skladovacích kontejnerech sleduje monitorovací systém s výstupy GSM a webového rozhraní.

Pracovníci

Galerie

Další informace o skupině