Servisní laboratoř elektronové mikroskopie

Vlada Filimonenko

Vedoucí pracoviště

Vlada Filimonenko
MístoIMG budova F
1. patro – místnosti 1.60 a 1.52
suterén – místnosti 01.155.1, 01.150, 01.152, 01.153, 01.154, 01.151
Kontakt+420 241 063 153
DokumentyJak správně uvádět poděkování servisní laboratoří v publikacích

O pracovišti

Servisní laboratoř elektronové mikroskopie poskytuje odborné znalosti a špičkové vybavení pro širokou škálu příprav biologických vzorků a technik pro ultrastrukturální zobrazování. Servisní laboratoř se zabývá různými biologickými vzorky: lidskými a živočišnými buněčnými kulturami, rostlinnými a živočišnými tkáněmi, červy, mikroorganismy, lipidovými micelami. Techniky přípravy vzorků zahrnují rutinní chemickou fixaci a zalévání do pryskyřice, kryofixaci technikou vysokotlakého zmrazování, substituci mrazem, ponorné zmrazování, kryosekci a imunoznačení, včetně současné detekce více cílů pomocí námi vyvinutých metod.

K dispozici jsou vysokotlaké mrazicí stroje, dva automatické mrazicí substituční stroje, zařízení pro lámání mrazem a tvorbu replik, kryo-ultramikrotomy, Leica EM GP2 pro automatické ponorné mrazení a také další vybavení pro práci v laboratoři. Servisní pracoviště je vybaveno dvěma transmisními elektronovými mikroskopy (TEM) instalovanými – standardním mikrokopem pro rutinní pozorování a pokročilým 200 kV mikrokopem, který umožňuje vysokorezoruční techniky TEM, STEM, 3D elektronovou tomografii, kryoelektronovou mikroskopii a EDS analýzu a mapování prvků.

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a optimalizací technik přípravy vzorků pro elektronovou mikroskopii. Optimalizovali jsme kryofixaci kultivovaných buněk a zpracování vzorků po kryofixaci, vyvinuli jsme zcela nový systém pro simultánní imunoznačení pěti molekulárních cílů, speciální techniku pro kombinaci 3D imunoznačení před nasazením a 2D imunoznačení na řezu, která poskytuje více možností pro prostorovou analýzu biologických procesů. V současné době pracujeme na vývoji bezplatného online nástroje pro kvantifikaci imunoznačení v elektronové mikroskopii. Spolupracujeme také se společnostmi vyvíjejícími přístrojové vybavení pro elektronovou mikroskopii, abychom přispěli k vývoji přípravy vzorků pro různé způsoby mikroskopické analýzy.

Poskytujeme otevřený přístup k našim technologiím a odborným znalostem prostřednictvím infrastruktur Czech BioImaging a Euro BioImaging. Protože spektrum přístupů a pracovních postupů v elektronové mikroskopii je velmi široké, pomáháme uživatelům vybrat vhodnou techniku a naplánovat celý experiment. Přípravu vzorků a pořizování snímků mohou plně provádět pracovníci pracoviště nebo můžeme poskytnout dostatečné zaškolení a počáteční podporu pro samostatné používání technologií a zařízení. Každoročně pořádáme týdenní praktický kurz transmisní elektronové mikroskopie v biologických vědách pro začínající a mírně pokročilé uživatele.

Servisní laboratoř elektronové mikroskopie přidružená k Mikroskopickému centru IMG je součástí IMG uzlu Czech-BioImaging a pražského uzlu Euro-BioImaging.

czech bio-imaging logo

Galerie

Finanční podpora

Servisní laboratoř elektronové mikroskopie je podporována z programu velkých výzkumných infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu – Národní infrastruktura pro biologické a lékařské zobrazování (Czech-BioImaging – LM 2018129).

Modernizace vybavení byla podpořena z OP VaVpI (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 – Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging).