Servisní laboratoř elektronové mikroskopie

Vlada Filimonenko

Vedoucí pracoviště

Vlada Filimonenko
MístoIMG budova F
1. patro – místnosti 1.60 a 1.52
suterén – místnosti 01.155.1, 01.150, 01.152, 01.153, 01.154, 01.151
Kontakt+420 241 063 153
DokumentyJak správně uvádět poděkování servisní laboratoří v publikacích

O pracovišti

Servisní laboratoř elektronové mikroskopie Ústavu molekulární genetiky AV ČR (EMCF IMG) poskytuje odborné znalosti a špičkové vybavení pro širokou škálu technik přípravy vzorků a ultrastrukturního zobrazování pro buněčnou biologii a strukturní biologii. Zaměstnanci servisního pracoviště mají zkušenosti s různými druhy biologických vzorků: lidskými a živočišnými buněčnými kulturami, rostlinnými a živočišnými tkáněmi, červy, hmyzem, mikroorganismy, lipidovými micely, nanočásticemi, proteinovými molekulami nebo krystaly. Poskytujeme otevřený nediskriminační přístup k našim technologiím prostřednictvím infrastruktur Czech-BioImaging a Euro-BioImaging. Pro získání přístupu mohou noví uživatelé využít online formuláře Czech-Bioimaging, Euro-Bioimaging nebo nás přímo kontaktovat (vlada@img.cas.cz).

Protože spektrum přístupů a pracovních postupů v elektronové mikroskopii je velmi široké, pomáháme uživatelům s výběrem vhodné techniky a plánováním celého experimentu. Přípravu vzorků, zobrazování a zpracování dat může plně provádět personál pracoviště, nebo můžeme poskytnout dostatečné zaškolení a podporu na míru pro nezávislé používání technologií a zařízení. Každoročně pořádáme týdenní praktický kurz transmisní elektronové mikroskopie v biologických vědách pro začínající a mírně pokročilé uživatele.

Servisní pracoviště je vybaveno dvěma transmisními elektronovými mikroskopy (TEM) – standardním přístrojem pro rutinní pozorování a pokročilým 200 kV přístrojem poskytujícím možnost vysokorozlišovacích TEM, STEM, 3D elektronové tomografie, kryo-elektronové mikroskopie a EDS prvkové analýzy a mapování. Fluorescenční kryoCLEM mikroskop umožňuje korelaci dat ze světelné a elektronové mikroskopie pro kryo-vzorky. Kromě toho je v rámci projektu spolupráce se společností TESCAN k dispozici kryoFIB-SEM mikroskop TESCAN AmerCryo.

Techniky přípravy vzorků zahrnují standardní i pokročilé metody, jako je chemická fixace a zalití do pryskyřice, kryofixace pomocí techniky vysokotlakého zmrazování nebo plunge-freezing, mrazová substituce, příprava ultratenkých (kryo)řezů, mrazové lámání a příprava replik, imunoznačení, sušení v kritickém bodě a různé pracovní postupy pro korelační světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM). K dispozici jsou vysokotlaké mrazicí stroje, dva automatické stroje pro mrazovou substituci, zařízení na mrazové lámání a výrobu replik, (kryo)ultramikrotomy, Leica EM GP2 pro automatické zmrazování metodou plunge-freezing, světelný mikroskop cryoCLEM a také další vybavení pro práci v laboratoři.

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem a optimalizací různých metod v biologické elektronové mikroskopii, a to jak v rámci uživatelských projektů, tak ve spolupráci s firmami – výrobci mikroskopické techniky. Nedávné pokroky zahrnují řadu kryo-workflow založených na ztenčení kryo-vzorku pomocí fokusovaného iontového svazku a následnou kryo-elektronovou tomografii nebo prvkovou analýzu. Pro statistickou analýzu imunoznačení v elektronové mikroskopii jsme vyvinuli on-line nástroj Pattern.

Od roku 2016 je naše servisní pracoviště zapojeno do národní výzkumné infrastruktury pro biologické a lékařské zobrazování – Czech-BioImaging. Jedná se o distribuovanou infrastrukturu předních zobrazovacích pracovišť v České republice, která poskytuje otevřený přístup k technologiím a odborným znalostem uživatelům z České republiky i ze zahraničí. EMCF IMG je součástí pražského uzlu Czech-BioImaging a od roku 2020 také součástí pražského uzlu evropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging ERIC.

czech bio-imaging logo
Euro-Bioimaging

Dostupné technologie – mikroskopie

 • Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
 • Skenovací transmisní elektronová mikroskopie (STEM)
 • Transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM)
 • Elektronová tomografie (ET)
 • Kryo transmisní elektronová mikroskopie (cryoTEM)
 • Kryo elektronová tomografie (cryoET)
 • Energiově disperzní spektrometrie (EDS)
 • Elektronová difrakce (ED, microED)
 • Rastrovací elektronová mikroskopie
 • Kryo FIB-SEM příprava lamel
 • Korelační světelná a elektronová mikroskopie (CLEM)
 • (Kryo) fluorescenční mikroskopie pro CLEM

Dostupné technologie – příprava vzorků

 • Zalití do pryskyřice po chemické fixaci (epoxidové nebo akrylové pryskyřice)
 • Vysokotlaké zmrazování (HPF)
 • Zmrazování vzorků v tenké vrstvě metodou plunge-freezing
 • Mrazová substituce (FS) a zalití do pryskyřice
 • Mrazové lámání, zhotovení replik
 • Imunoznačení: na řezech, Tokuyasu, pre-embedding, na replikách
 • Příprava ultratenkých řezů
 • Příprava ultratenkých kryo řezů
 • Sušení v kritickém bodě
 • Napařování kovu nebo uhlíku
 • Metoda negativního kontrastu

Dostupné nástroje pro zpracování a analýzu obrazu

 • FIJI/ImageJ
 • LLP Limitless Panorama (Jeol)
 • SerialEM
 • iMOD
 • LAS AF
 • EDS Analysis Station
 • Pattern

Galerie

Finanční podpora

Servisní laboratoř elektronové mikroskopie je podporována z programu velkých výzkumných infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu – Národní infrastruktura pro biologické a lékařské zobrazování (Czech-BioImaging – LM2018129, LM2023050).

Modernizace vybavení byla podpořena z OP VaVpI (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 – Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging).