Servisní laboratoř průtokové cytometrie

Ondrej Horváth

Vedoucí pracoviště

Ondrej Horváth
Umístění:IMG – budova F, přízemí, místnosti 0.157, 0.158, 0.159, 0.162, 0.163, 0.169
KontaktTel.: 29644 3168, mobil: 773 979 818

O pracovišti

Servisní laboratoř poskytuje metodologické a přístrojové zázemí pro průtokovou cytometrii. Laboratoř je vybavena dvěma konvenčními průtokovými cytometry, zobrazovacím cytometrem a dvěma polychromatickými vysokorychlostními sortery. Pracoviště provozuje také hematologický analyzátor a magnetický separátor pro automatické rychlé třídění buněk. Cytometry, hematologický analyzátor a magnetický separátor jsou k dispozici pro proškolené uživatele samoobslužnou formou. Třídění buněk na polychromatických vysokorychlostních sorterech je prováděno našimi operátory.

Pro offline analýzu jsou k dispozici dvě pracovní stanice s FlowJo softwarem. Laboratoř provozuje také FlowJo Licensing Server s 30 souběžnými licencemi FlowJo, které jsou užívány pracovníky IMG.

Galerie