Malé buňky parazitických prvoků pod drobnohledem díky expanzní mikrosokopii

16. 9. 2021 Tiskové zprávy

Týmu vědců z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Karlovy univerzity pod vedením Vladimíra Vargy (IMG) se podařilo optimalizovat metodu expanzní mikroskopie, která se doposud používala zejména ke studiu buněk savčích, tak, že nyní může být použita i pro studium výrazně menších buněk prvoků.


Vědci budou moci snadněji studovat malé buňky parazitických prvoků, kteří způsobují spavou nemoc nebo leishmaniózu. Nově jim to umožní metoda expanzivní mikroskopie, která se dosud používala zejména ke studiu savčích buněk. Optimalizovat tento postup i pro výrazně menší buňky se podařilo týmu vědců z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Karlovy univerzity pod vedením Vladimíra Vargy (IMG).

Expanzní mikroskopie spočívá v zalití vzorků do gelu, který se následně roztáhne prostou inkubací ve vodě. Vzorky jsou tak fyzicky pětkrát zvětšené v každém směru, což samozřejmě výrazně napomáhá při následném mikroskopování. Můžeme si to představit třeba jako kdybychom chtěli studovat malý obrázek na povrchu balónku. Když balónek nafoukneme, obrázek se zvětší a jednotlivé části jsou lépe rozlišitelné.

Rozlišení, kterého lze dosáhnout pomocí expanzní mikroskopie, nedosahuje rozlišení náročnější elektronové mikroskopie, nový přístup je však velmi rychlý, což umožňuje například lokalizovat a následně zobrazit méně časté buněčné typy. „Podařilo se nám např. získat trojrozměrnou rekonstrukci dělících se buněk leishmanií a ukázat morfologii dělícího vřeténka v různých fázích mitózy. Podobně jsme byli schopni získat trojrozměrnou rekonstrukci buněk Trypanosoma brucei, původce spavé nemoci, v konečném stádiu buněčného dělení. Myslíme si, že expanzní mikroskopie se tak stane mocným nástrojem k poznání biologie těchto parazitů,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Vladimír Varga.

Obrázek: 3D rekonstrukce cytoskeletu expandované buňky Trypanosoma brucei, která je v konečném stádiu buněčného dělení.
Zdroj: Tým Vladimíra Vargy (IMG)

Video: Animace 3D rekonstrukce cytoskeletu expandované buňky Leishmania major. Barevně jsou zvýrazněny jednotlivé struktury jako je bičík a bazální tělíska.
Zdroj: Tým Vladimíra Vargy (IMG)

Autoři: V. Varga , M. Jakubec

Další informace v publikaci:

Gorilak P, Pružincová M, Vachova H, Olšinová M, Schmidt Cernohorska M, Varga V: Expansion microscopy facilitates quantitative super-resolution studies of cytoskeletal structures in kinetoplastid parasites. Open Biol 2021 11(9): 210131. [pubmed] [doi]

Více informací:

Mgr. Vladimír Varga, Ph.D.,
tel.: 296 443 462,
e-mail: vladimir.varga@img.cas.cz,
web: www.img.cas.cz/vyzkum/vladimir-varga/

Kontakt pro média:

Ing. Martin Jakubec, Ph.D.,
tel.: 296 443 159, e-mail: m.jakubec@img.cas.cz

Tisková zpráva v pdf verzi.

Sdílet tento příspěvek