Oddělení buněčné motility

 

Výzkumná témata

Our recently established research group studies the eukaryotic flagellum (also known as the cilium), a fascinating organelle with motile, signaling and sensory roles. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016

 

 

Eukaryotické bičíky a strukturně identické řasinky jsou klíčovovými organelami pohybu s řadou signálních a senzorických funkcí. Bičíky a řasinky jsou evolučně konzervované a jsou přítomny u řady eukaryotických buněk, včetně většiny lidských buněčných typů. Poruchy jejich funkce způsobují závažná dědičná onemocnění, tzv. ciliopathie. V naší laboratoři se zabýváme studiem vzniku axonemy, hlavní strukturní složky bičíků a řasinek. Za tímto účelem jsme vyvinuli biochemické přístupy, které umožňují identifikovat proteiny jednotlivých domén axonemy. Proteiny koncové domény, v níž dochází k růstu, dále studujeme pomocí přístupů buněčné biologie. Zejména používáme světelnou a elektronovou mikroskopii k přesné lokalizaci fluorescenčně značených proteinů a k charakterizaci fenotypů způsobených odstraněním cílového proteinu pomocí RNAi. Biochemické aktivity identifikovaných proteinů zkoumáme pomocí in vitro technik včetně pokročilých mikroskopických metod umožňujících pozorování jednotlivých molekul. Takto získané informace přispějí k pochopení procesů vedoucích ke vzniku axonemy a pomohou k lepšímu porozumění příčin ciliopathií.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 10. červenec 2020