PhD Program

Přihláška a průběh přijímacího řízení

Oficiální kolo přihlašování na PhD pozice v roce 2024 je již uzavřeno. Máte-li zájem o některou z otevřených pozic, kontaktujte přímo vedoucího práce.

Uzávěrka on-line přihlášek29. 2. 2024
Oficiální on-line pohovory s vybranými uchazeči 25.-26. 3. 2024

Do PhD programu na IMG se můžete přihlásit buď 1) pomocí oficiálního řízení (lze vybrat 1 až 3 otevřené pozice najednou – viz postup níže), nebo 2) individuální dohodou s vedoucím laboratoře.

První krok: odeslání přihlášky

Začněte výběrem témat, která vás zajímají, a vyplněním elektronické přihlášky. V té uveďte, v jaké výzkumné laboratoři chcete svou dizertaci vypracovat, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti a motivace k PhD studiu

Druhý krok: pohovory s vedoucími skupin – IMG Interview Day

Po úspěšném odeslání přihlášky se vám ozveme a domluvíme osobní nebo online pohovor s vedoucími vybraných skupin a komisí. Součástí setkání je mj.:

  • prezentace vašeho vysokoškolského výzkumu (např. v rámci diplomové práce či stáže – viz nejčastější dotazy o PhD studiu),
  • rozhovor o vaší motivaci pro doktorské studium,
  • základní znalost tématu předpokládané dizertační práce,
  • prostor pro vaše dotazy, prohlídka IMG a vybraných laboratoří.

O výsledku přijímacího řízení vás informujeme nejpozději do 15. 4. 2024. V případě přijetí se s vámi spojí také vedoucí vybrané laboratoře a domluví s vámi další kroky (podrobnosti naleznete na stránce Organizace studia).

Poslední krok: přijetí do doktorského studia

Po přijetí do výzkumné laboratoře je potřeba ještě úspěšně absolvovat přijímací řízení do doktorského studia na vysoké škole.

Přihlášku na doktorské studium je třeba podat do 30. 4. 2024 (podrobnosti naleznete na stránce Organizace studia). Součástí přihlášky je obvykle anotace domluveného PhD projektu.

Přijímací řízení se konají zpravidla v červnu. Jedná se o formální pohovor, na kterém má uchazeč či uchazečka představit své dosavadní studium a zkušenosti, a zároveň plánovaný PhD projekt. V některých případech lze pohovor vézt online. Více informací naleznete u jednotlivých oborů na stránce Organizace studia.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte PhD koordiátora.