Centrum mikroskopie – LM & EM

Servisní pracoviště pro světelnou a elektronovou mikroskopii

 

Místo ÚMG – budova F, 1. patro, místnost 1.62
Kontakt Tel.: 241 062 219

 

O pracovišti 

Centrum mikroskopie ÚMG nabízí široké spektrum nejmodernějších přístrojů a technik světelné a elektronové mikroskopie. Centrum dlouhodobě spolupracuje s výrobci mikroskopů v oblasti vývoje nových mikroskopických metod a inovací stávajících mikroskopických přístrojů.

Centrum mikroskopie poskytuje služby interním i externím uživatelům. Centrum také organizuje školení a kurzy zaměřené na teoretické a praktické aspekty základních a pokročilých mikroskopických metod.

 

Czech-BioImaging

 

czech bio-imaging logo

Centrum mikroskopie koordinuje projekt „Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging – LM2015062)“, který je financován z účelové podpory pro velké výzkumné infrastruktury  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Centrum mikroskopie plní roli centrály infrastruktury Czech-BioImaging a funguje jako sekretariát řídících a poradních orgánů Czech-BioImaging, udržuje webové stránky a databázi Czech-BioImaging a koordinuje všechny aktivity Czech-BioImaging, např. uživatelský přístup, vzdělávací aktivity, společné projekty.

Centrum také koordinuje a poskytuje logistickou podporu uzlu Czech-BioImaging na ÚMG, který sdružuje servisní pracoviště pro světelnou mikroskopii a servisní pracoviště pro elektronovou mikroskopii.

 

Euro-BioImaging

 

Euro-BioImaging_Logo

Centrum mikroskopie koordinuje účast České republiky v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging. V současnosti je centrum aktivně zapojeno do prozatímního výboru Euro-BioImaging a do projektu „Přípravná fáze II Euro-BioImaging“ podpořeném z programu EU Horizont 2020. Dále centrum zastupuje Euro-BioImaging v dalším projektu Horizontu 2020 „Vzdělávací program pro výzkumné infrastruktury (RItrain)“.

Centrum funguje také jako český uzel Euro-BioImaging pro pokročilou světelnou mikroskopii a elektronovou mikroskopii „Advanced Light Microscopy Node Prague CZ“, který sdružuje zobrazovací pracoviště Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze (BioCeV).

 

Mikroskopické centrum je rozděleno do dvou servisních pracovišť:

 

 

Činnost Centra mikroskopie je podpořena z projektu LM2015062.

Poslední změna: 18. listopad 2016