Centrum mikroskopie

Popularizace

Hozák P. (2014) – Mikroskopie hrou

Tým prof. Pavla Hozáka za podpory vědců z Akademie věd a vysokých škol uspořádal v září 2014 interaktivní výstavu „Mikroskopie hrou“. Cílem výstavy bylo povzbudit děti a mládež v zájmu o vědu a poznání. Záměrem bylo zábavnou formou přiblížit na praktických ukázkách využití mikroskopie v různých vědních oborech. Výstava měla formu labyrintu, jehož stěny byly tvořeny velkoformátovými obrázky zvětšených objektů vztahujícími se k dané problematice. V labyrintu bylo umístěno 7 tematických stanovišť. Celkem výstavu navštívilo přes 3 000 návštěvníků.

Výstava má vlastní internetové stránky: www.mikroskopiehrou.cz, na kterých jsou uloženy příběhy jednotlivých stanovišť, včetně video upoutávek z pracovišť jednotlivých garantů. 

Ilona Kalasová – Jak poznáme a vyléčíme nemocnou buňku?

Byl také natočen speciální díl populárně-naučného cyklu České televize Lovci záhad „Cesta do hlubin mikroskopie“, který zábavnou formou přináší dětem poznatky o mikroskopii, které byly prezentovány na výstavě, a dále je rozšiřuje.

Lovci záhad - "Cesta do hlubin mikroskopie"

Fotogalerie výstavy

Další informace o skupině