Laboratoř hematoonkologie

Objasňujeme mechanismy, které regulují údržbu a osud hematopoetických kmenových buněk, se zvláštním zájmem o granulocytární diferenciaci

+ hematologie, + hematopoetické kmenové buňky, + neutrofilní diferenciace, + granulocyty, + granulopoéza za stresových podmínek, + zánět

Meritxell Alberich Jordà

Vedoucí laboratoře

Meritxell Alberich Jordà

Vědecká kariéra – Milníky

od 2015: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2005-2012: Postdoktorandka, Harvard Medical School, Harvard University, Boston, USA
2004: PhD, Erasmus MC, University of Rotterdam, Nizozemí

Identifikace regulátorů C/EBPα u granulocytární diferenciace

Identifikovali jsme „upstream“ a „downstream“ regulátory C/EBPα, klíčového transkripčního faktoru, který reguluje diferenciaci granulocytů a je poškozen u velkého procenta případů akutní myeloidní leukemie (AML). Pochopení regulačních sítí C/EBPα je důležité pro vývoj nových terapeutických strategií pro léčbu AML. [pubmed] [doi]

Analýza molekulárních mechanismů regulace granulopoézy za stresových podmínek

Objasnili jsme, jak hematopoetické kmenové a progenitorové buňky přispívají k nadprodukci granulocytů během granulopoézy aktivované za stresových podmínek (např. při akutní infekci). Identifikovali jsme také nové molekuly, které se těchto mechanismů účastní. [pubmed] [doi]

Škodlivé účinky chronického zánětu na kondici hematopoetických kmenových buněk

Několika projekty v naší laboratoři jsme přispěli k pochopení toho, jak chronický zánět mění vlastnosti hematopoetických kmenových buněk a jak je pro ně škodlivý.

Výzkumné zprávy

2020 – 2022 / 2017 – 2019 / 2015 – 2016

Další informace o skupině