Laboratoř nádorové biologie

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Čermák
Výzkum nových terapeutických možností Diamond-Blackfanovy anemie Grantová agentura České republiky 2024-2026 L. Čermák

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Identification of novel substrates for ubiquitin ligases involved in cell cycle and cell migration Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2017-2019 L. Čermák Přejít na web
Role ubikvitin ligázy SCF-FBXO28 v nádorové progresi Grantová agentura České republiky 2018-2020 L. Čermák Přejít na web
Výzkum specifických vlastností chromatin-remodelačních aktivit ISWI Grantová agentura České republiky 2019-2021 L. Čermák Přejít na web