Laboratoř nádorové biologie

Objasňujeme úlohu na proteazomech závislé degradace proteinů ve vnitrobuněčných procesech, které se podílejí na vzniku rakoviny

+ proteazom, + rakovina, + degradace proteinů, + buněčný cyklus, + přežití

Lukáš Čermák

Vedoucí laboratoře

Lukáš Čermák

Vědecká kariéra – Milníky

od 2018: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2009-2015: Postdoktorand, Grossman School of Medicine, New York University, USA
2007: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Regulace signální dráhy Wnt pomocí ubiquitin-proteasomového systému (UPS)

Podali jsme přehled současných poznatků o tom, jak UPS reguluje signální dráhy Wnt, TGF-β a Notch, a shrnuli jsme související poznatky z myších modelů. [pubmed] [doi]

Faktory řídící stabilitu antivirové RNA helikázy MOV10

Zjistili jsme, že za kontrolu stability důležité antivirové RNA helikázy MOV10, která se podílí na inhibici retrotranspozice, je zodpovědný DCAF12, substrátový receptor závislý na CUL4. [pubmed] [doi]

Nová biochemická cesta zapojená do kontroly centromerického chromatinu

V našem nejnovějším výzkumu jsme popsali novou biochemickou cestu, která se podílí na kontrole centromerického chromatinu během spermatogeneze. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016