Laboratoř genomiky a bioinformatiky

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Studium vlivu endogenních virů na biologii hostitele - kombinovaná výpočetní a experimentální strategie Grantová agentura České republiky 2022-2025 J. Pačes Přejít na web
Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 J. Pačes Přejít na web
Dynamika a údržba genomů v jednoduchých a homogenních přirozených komunitách prokaryot Grantová agentura České republiky 2023-2025 J. Rídl Přejít na web
Prognostický význam signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krku Ministerstvo zdravotnictví 2023-2026 M. Kolář Přejít na web
Bioarcheologická analýza původu a mobility lidských populací pozdní doby bronzové a starší doby železné ve střední Evropě Grantová agentura České republiky 2024-2026 E. Ehler
Interakce genomů v mezidruhových hybridních taxonech Grantová agentura České republiky 2024-2026 J. Pačes Přejít na web
Mikroskopické houby - nové hrozby i příležitosti pro lidstvo Akademie věd České republiky 2024-2028 M. Kolář

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Centrum aplikované genomiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-2011 V. Pačes Přejít na web
Nové genomické a biotechnologické postupy v molekulární onkologii: cesta k včasné diagnostice a cílené terapii. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-2011 Č. Vlček Přejít na web
Metagenomika a bioinformatika jako východisko pro přípravu efektivních postupů, přípravu a charakterizaci mikroorganismů a jejich konsorcií pro využití v bioremediaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-2011 J. Pačes Přejít na web
Funkční analýza endogenních retrovirových elementů v lidském genomu: hledání spojení s rakovinou Grantová agentura České republiky 2010-2012 J. Pačes Přejít na web
Diverzita a evoluce anaerobních heteroloboseí Grantová agentura České republiky 2011-2014 Č. Vlček Přejít na web
Evoluce parazitismu: analýza genomů a klíčových fyziologických funkcí volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a patogena Entamoeba histolytica Grantová agentura České republiky 2011-2015 J. Pačes Přejít na web
Vznik sekundárního plastidu u euglenidů Grantová agentura České republiky 2011-2015 Č. Vlček Přejít na web
Mezibuněčné interakce v maligním melanomu - experimentální studie Grantová agentura České republiky 2012-2015 H. Strnad Přejít na web
Sekvenace genomu oxymonády a trimastixe Grantová agentura České republiky 2012-2014 V. Pačes Přejít na web
Genomická analýza nádorově asociovaných fibroblastů u nádorů hlavy a krku: podklad pro novou generaci biologické protinádorové terapie Ministerstvo zdravotnictví 2012-2015 H. Strnad Přejít na web
Studium protinádorových účinků statinů Ministerstvo zdravotnictví 2012-2015 H. Strnad Přejít na web
Spojení ekologie mikrobiálních komunit a degradace xenobiotik - využití metagenomiky k analýze mikrobiálního degradačního potenciálu Grantová agentura České republiky 2013-2017 M. Kolář Přejít na web
Buněčná a molekulární charakteristika lidské novorozenecké kůže: dopady na kožní hojení. Grantová agentura České republiky 2013-2016 H. Strnad Přejít na web
Odhalování časné evoluce eukaryotické buňky průzkumem genomů eukaryotického nadkmene Discoba Grantová agentura České republiky 2013-2016 Č. Vlček Přejít na web
Genomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas Grantová agentura České republiky 2013-2015 V. Pačes Přejít na web
Zajištění reprezentace české vědecké komunity ve FEBS, IUBMB, EMBC, EMBO, ESBRA a organizacích odborně příslušných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-2016 V. Pačes Přejít na web
Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu Technologická agentura České republiky 2014-2019 V. Pačes, Č. Vlček Přejít na web
Nádorové mikroprostředí karcinomů hlavy a krku: prognostický význam produkce mezibuněčné hmoty nádorově asociovanými fibroblasty Ministerstvo zdravotnictví 2015-2018 M. Kolář Přejít na web
Aktivace dráhy ERK jako prognostický nástroj a možný terapeutický cíl u dlaždicových karcinomů hlavy a krku a maligního melanomu Ministerstvo zdravotnictví 2016-2019 V. Pačes Přejít na web
Mikroprostředí v maligním melanomu jako faktor nádorové agresivity Grantová agentura České republiky 2016-2018 H. Strnad Přejít na web
Česká národní infrastruktura pro biologická data Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-2019 J. Pačes Přejít na web
Zajištění reprezentace české vědecké komunity ve FEBS, IUBMB, EMBC, EMBO, ESBRA a organizacích odborně příslušných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2019 V. Pačes Přejít na web
Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organismu podporujícího růst a šíření nádoru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-2023 M. Kolář Přejít na web
Význam exosomů v přenosu informací mezi nádorově asociovanými fibroblasty a nádorovými buňkami s důrazem na maligní melanom Grantová agentura České republiky 2019-2021 M. Kolář Přejít na web
Chromozom specifický pro germinální linii pěvců: porozumění jeho vzniku, funkci a roli v evoluci Grantová agentura České republiky 2020-2023 J. Pačes Přejít na web
Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 J. Pačes Přejít na web
Výzkum starodávné DNA lidských populací z doby bronzové a železné z oblasti střední Evropy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 E. Ehler Přejít na web
Asexualitou k polyploidii: evoluce klonálních genomů a jejich interakce s prostředím Grantová agentura České republiky 2021-2023 J. Pačes Přejít na web
Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the Czech Republic Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí 2021-2022 M. Kolář Přejít na web

Další informace o skupině