Laboratoř imunobiologie

Zkoumáme buněčné, molekulární a signální procesy, které jsou základem imunitní homeostázy

+ centrální a periferní imunitní tolerance, + signalizace TCR, + signalizace TLR, + embryonální krvetvorba

Dominik Filipp

Vedoucí laboratoře

Dominik Filipp

Vědecká kariéra – Milníky

od 2007: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2001-2007: Výzkumný pracovník, Sunnybrook Research Institute, Toronto, Kanada
1994-1998: Postdoktorand, University of Toronto, Kanada
1992-1993: Postdoktorand, CIML, Marseille, Francie
1991: CSc. (PhD), IMG, Institute of Molecular Genetics, Moskva, SSSR

Gastrointestinální autoimunita spojená se ztrátou centrální tolerance vůči enterickým α-defensinům

Ukázali jsme, že fyziologická role produkce enterického α-defensinu v thymu je rozhodující pro udržení centrální tolerance v tenkém střevě. [pubmed] [doi]

Exprese Toll-like receptoru 2 na c-kit+ buňkách sleduje vznik definitivních hematopoetických progenitorů v embryu

Zjistili jsme, že prekurzory embryonálních krvetvorných buněk exprimují Toll-like receptory (TLR). Pomocí TLR2 jako prototypového TLR jsme zmapovali časoprostorové parametry vzniku definitivních hematopoetických progenitorů. [pubmed] [doi]

Signalizace Toll-like receptoru v thymu řídí nábor dendritických buněk odvozených od monocytů a tvorbu Treg

Poskytli jsme mechanistický pohled na regulaci centrální tolerance prostřednictvím signalizace TLR v buňkách mTEC. TLR regulují chemotaktický nábor CD14+ dendritických buněk odvozených od monocytů do dřeně thymu, jejíž buněčné složení předurčuje vývojový výstup Treg buněk. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině